Номер: 2015-051

Публикувано на: 26.06.2015 г. | 16:24:23 ч.

Обновяване и изграждане на детски площадки на територията на Община Русе

Процедура: договаряне с обявление

Документация за участие в процедурата

Качено на: 26.06.2015 г.| 16:37:14 ч. .docx/167.72 KB ]

Решение за откриване на процедурата

Качено на: 26.06.2015 г.| 16:37:14 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 26.06.2015 г.| 16:37:14 ч. ]

Технически проекти

Качено на: 26.06.2015 г.| 17:32:11 ч. ]

Отговор на постъпило писмено запитване

Качено на: 03.07.2015 г.| 10:05:52 ч. .pdf/37.01 KB ]

Решение за промяна

Качено на: 06.07.2015 г.| 17:38:05 ч. ]

Технически проекти - линк за сваляне активен до 07.08.2015г.

Качено на: 24.07.2015 г.| 17:26:45 ч. ]

Отговор на постъпило писмено запитване

Качено на: 28.07.2015 г.| 10:19:57 ч. .pdf/82.86 KB ]

Технически проекти - срок съгл. чл. 22б, ал. 6 от ЗОП

Качено на: 06.08.2015 г.| 15:35:10 ч. ]

Решение за прекратяване на процедура

Качено на: 07.08.2015 г.| 16:42:04 ч. ]

Информация за освобождаване на гаранции за участие

Качено на: 24.08.2015 г.| 11:09:31 ч. .pdf/22.46 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/