Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултата


Номер: 2018-022

Публикувано на: 28.03.2018 г. | 13:50:03 ч.

Изпълнение на строителни и монтажни работи за „Обновяване на 20 детски площадки на територията на гр. Русе“

Процедура: публично състезание
Номер: 2018-019

Публикувано на: 16.03.2018 г. | 11:19:38 ч.

Упражняване на авторски надзор за обект „Обновяване на детски площадки на територията на гр. Русе”

Процедура: договаряне без предварително обявление


Номер: 2018-018

Публикувано на: 15.03.2018 г. | 09:06:02 ч.

Извършване на услуги по дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на Община Русе.

Процедура: открита процедура
Номер: 2018-015

Публикувано на: 06.02.2018 г. | 16:19:44 ч.

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект “Изграждане на три броя пилони пред комплекс „Левента“, гр. Русе”

Процедура: събиране на оферти с обяваНомер: 2018-013

Публикувано на: 06.02.2018 г. | 15:14:31 ч.

Упражняване на авторски надзор за обект „Изграждане на три броя пилони пред комплекс „Левента“, гр. Русе ”

Процедура: договаряне без предварително обявление
Номер: 2018-010

Публикувано на: 30.01.2018 г. | 09:45:57 ч.

Упражняване на авторски надзор за обект „Обновяване на 19 детски площадки на територията на гр. Русе”

Процедура: договаряне без предварително обявлениеhttps://www.livechatalternative.com/