Пропускане до съдържанието на страницата

Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултата


Номер: 2018-022

Публикувано на: 28.03.2018 г. | 13:50:03 ч.

Изпълнение на строителни и монтажни работи за „Обновяване на 20 детски площадки на територията на гр. Русе“

Процедура: публично състезание
Номер: 2018-019

Публикувано на: 16.03.2018 г. | 11:19:38 ч.

Упражняване на авторски надзор за обект „Обновяване на детски площадки на територията на гр. Русе”

Процедура: договаряне без предварително обявление


Номер: 2018-018

Публикувано на: 15.03.2018 г. | 09:06:02 ч.

Извършване на услуги по дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на Община Русе.

Процедура: открита процедура
Номер: 2018-015

Публикувано на: 06.02.2018 г. | 16:19:44 ч.

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект “Изграждане на три броя пилони пред комплекс „Левента“, гр. Русе”

Процедура: събиране на оферти с обяваНомер: 2018-013

Публикувано на: 06.02.2018 г. | 15:14:31 ч.

Упражняване на авторски надзор за обект „Изграждане на три броя пилони пред комплекс „Левента“, гр. Русе ”

Процедура: договаряне без предварително обявление
Номер: 2018-010

Публикувано на: 30.01.2018 г. | 09:45:57 ч.

Упражняване на авторски надзор за обект „Обновяване на 19 детски площадки на територията на гр. Русе”

Процедура: договаряне без предварително обявлениеБанер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/