Пропускане до съдържанието на страницата

Обществено обсъждане на ЕСКО договор за модернизация на осветлението в Русе

четвъртък, 15 декември 2022

Община Русе кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица на 23.12. от 12:00 ч. в зала „Св. Георги“, пл. "Свобода" № 6, на публично обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг с цел проектиране, доставка и внедряване на система за външно изкуствено осветление в град Русе (включително кварталите Средна кула и Долапите), както и система за мониторинг, чрез които да се постигнат икономии в потреблението на електрическа енергия.

Максималната стойност на дейностите по въвеждане на енергоспестяващи мерки (ЕСМ) е до 1 953 179,44 лева с ДДС, като условията за погасяването на дълга са до 5 години, считано от приемане на изпълнението на ЕСМ.

Обезпечаването на дълга е предвидено от заложените в договора реализирани икономии в следствие на инвестицията, финансови средства от местни приходи и обща изравнителна субсидия.

Повече информация за параметрите на предложението за поемане на дългосрочен дълг от Община Русе можете да откриете тук.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/