Пропускане до съдържанието на страницата

Обществено обсъждане за изменение на действащия Общ устройствен план

понеделник, 17 октомври 2022

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Община Русе кани всички заинтересовани физически и юридически лица на организираното обществено обсъждане за изменение на действащия Общ устройствен план на Община Русе /ОУПО Русе/, одобрен с Решение № 304, прието с Протокол № 14 от 19.11.2020 г. на Общински съвет – Русе.  

Предмет на изменението е само допълването на Правилата и нормативите за прилагането на ОУПО Русе и съобразяването му с новостите в действащото законодателство, отнасящо се до създаването на индустриални паркове и обособяването им в зони за застрояване с устройствени показатели за „Високотехнологична производствена зона” (Пс).

Във връзка с изискването на нормативната уредба, общественото обсъждане за изменението на ОУПО Русе ще се проведе на 24.10.2022 г. от 16.00 до 19.00 ч. в Пленарна зала на Община Русе, с адрес: гр. Русе, пл. „Свобода” № 6.

Възложител на изменението на ОУПО Русе е Община Русе, с лица за контакти: арх. Иван Ениманев – Главен архитект на Община Русе, инж. Пенка Ангелова и арх. Петя Проданова от отдел „Устройствени планове и кадастър”.

За изменението е дадено разрешение от Общински съвет – Русе с Решение № 1015, прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

Становища и мнения по изменението на ОУПО Русе могат да се депозират в информационния център на Община Русе и на електронна поща mayor@ruse-bg.eu, както и по време на срещата за обществено обсъждане.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/