Пропускане до съдържанието на страницата

Община Русе надгражда с втори етап проекта "Интегрирана система за градски транспорт на град Русе"

вторник, 10 януари 2017

От името на кмета на Община Русе г-н Пламен Стоилов, заместник-кметът по устройство на територията инж. Димитър Наков подписа в Министерството на регионалното развитие и благоустройството договор по проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе – 2 етап“. Инж. Наков е ръководител на проекта, който се изпълнява по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Русе е единственият град в България, който има одобрен проект за надграждане подобренията в градския транспорт през новия програмен период.

Целите на проекта са насочени към повишаване на привлекателността на обществения градски транспорт, подобряване на достъпността, на функционалността и постигане на подобрена мобилност в рамките на община Русе, приоритизиране на велосипедните и пешеходни алеи, осигуряване на опазване на околната среда и постигане на подобряване на безопасността на транспорта в град Русе.

Общата стойност на проекта възлиза на24 344 185,59 лв., от които размерът на безвъзмездната финансова помощ е 24 002 815,60 лв. и 341 369,99 лв. собствен принос на Община Русе.

Реализацията на проекта обхваща изпълнението на 6 компонента, идентифицирани в изготвеното подробно предпроектно проучване в областта на интегрирания градски транспорт на град Русе.

 

Компонент №1– Изграждане на пешеходна връзка-надлез между кв. „Родина 3“ и кв. „Чародейка“ – 1 142 128,73 лв.

Изграждането на пешеходната връзка-надлез – между кв. „Родина 3“ и кв. „Чародейка“ ще допринесе за улесняване и обезопасяване преминаването на пешеходци между кварталите през бул. „България“ с цел достъп до спирките на градския транспорт чрез изграждането на надлез.

Бул. „България“ е денонощно натоварено трасе, поемащо транзитния автомобилен трафик от и към Дунав мост, част от еврокоридор 7. Разположените в съседство територии са неблагоустроени, като релефът се характеризира с голяма денивелация. Обектът попада в зона за въздействие с преобладаващо социален характер – зона „Б“, определена по Интегрирания план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на гр. Русе и e елемент на предвидените по плана мероприятия за възстановяване и развитие, както и на плана за развитие на Общината за периода 2014-2020 г.

 

Компонент №2– Реконструкция на бул. „Придунавски“ и рехабилитация на три пасарелки – 12 006 390,42 лв.

Чрез рехабилитация, реконструкция и осъвременяване на бул. „Придунавски“ ще се постигнат по-добри възможности за използването му като носител на масов обществен градски транспорт, освобождаване от прекомерната натовареност на малките квартални улици, подложени на непредвидено за тях натоварване и осигуряване на нормален достъп до зоната – автомобилен и пешеходен. Ползата е както по отношение на спестеното време, така и към екологичното въздействие - отработени газове, шум и т.н.

Двете пасарелки при ул. „Баба Тонка“ и ул. „Омуртаг“ ще се реконструират, а пасарелката при Гимназията по облекло ще се изгради изцяло наново.

 

Компонент №3– Изграждане на пешеходна зона по ул. „Чипровци“ – 5 189 625,04 лв.

Компонентът надгражда предприетите дейности по проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“ като продължава мерките за свързаност на квартал „Родина“.

Изграждане на пешеходна зона по ул. „Чипровци“ предвижда изпълнение на дейности, свързани със създаване на цялостна облагородена зона с цел осигуряване на безопасност на пешеходците при подхода им към спирките на градския транспорт.

Компонент № 4– Рехабилитация и реконструкция на ул. „Шипка“ в участъка от ул. „Чипровци“ до бул. „България“ – 2 965 325,67 лв.

С реконструкцията и рехабилитацията на ул. „Шипка“ в участъка от ул. „Чипровци“ до бул. „България“ се подобряват транспортно-експлоатационните качества на визирания участък, което води до подобряване пропускателността на мрежата и създаване на възможност за преразпределение на транспортните потоци в района, както и благоустрояване на квартала.

Компонентът надгражда предприетите дейности по проект „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“ като продължава мерките за свързаност на кварталите Чародейка и Родина, складовата и търговската база в района, както и улесняване достъпа на превозни средства от градския транспорт до основни пътни артерии.

Компонент №5– Реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез при ПМГ „Баба Тонка” – 507 512,72 лв.

Подлезът попада в зона за въздействие с високи обществени функции - зона „А“- определена по Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Русе и е елемент от предвидените мероприятия за градско възстановяване и развитие и План за развитие на Община Русе за периода 2014 – 2020 г.

С финализиране на започнатия през 1989 г. строеж ще се осигури безопасност при движение и достъп до обществен градски транспорт на ученици и живеещи в района на Математическа гимназия „Баба Тонка“.

Компонент №6– Надграждане на интелигентната транспортна система – 1 803 523,81 лв.

Надграждането на интелигентната транспортна система предвижда монтиране на видео наблюдение на възлови кръстовища и точки, през които преминават линиите на градския транспорт с цел дистанционно регулиране на движението, проследяване на натовареността на трафика и бърза реакция при възникнали аварии. Мярката обхваща цялата система на градския транспорт в града.

„Реализацията на идентифицираните компоненти по проекта ще допринесе за създаване на по-ефективен, по-бърз, екологичен и интелигентен градски транспорт с по-малко потребление на енергия и по-добри възможности за алтернативни форми на транспорт. Наред с облика и имиджа на Русе се подобрява безопасността на средата, скоростта и качеството на обслужване на обществения градски транспорт“, заяви ръководителят на проекта и зам.-кмет  инж. Димитър Наков.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/