Пропускане до съдържанието на страницата

ОИЦ- Русе участва в регионалната конференция на БТА „Европа в България: Общо бъдеще“

петък, 31 март 2023

Управителят на ОИЦ-Русе Диана Аврамова взе участие във вчерашната регионална конференция по проект "Европа в България: Общо бъдеще", домакин на която е Националният пресклуб на БТА в крайдунавския град. Проектът се изпълнява от БТА с подкрепата на Европейската комисия.

Аврамова беше един от лекторите, а темата на презентацията бе „Проекти, финансирани от ЕСИФ, в област Русе през програмен период 2014 – 2020“. Област Русе е с най-много европроекти - 1 694 за над 455 млн. лева,  спрямо останалите области в Северен централен район на планиране в периода от 2014-а година досега, стана ясно от споделените данни. Освен конкретни данни за инвестициите в Русе и областта по различните програми управителят на ОИЦ  сподели с аудиторията информация за конкретни проекти по всяка от програмите. 

По ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" в областта са осъществени пет проекта на обща стойност 40,3 млн. лева. Един от бенефициентите - ИА "Проучване и поддържане на река Дунав", благодарение на програмата закупи техника, вкл. специализирани кораби, за подобряване на плавателния път и навигацията по река Дунав. Диана Аврамова отбеляза 6-те проекта по ОП „Околна среда“ за повече от 211 млн. лв., като на най-голяма стойност са 3 проекта: за рехабилитация и изграждане на ВиК инфраструктура в Русе и двата квартала Средна кула и Долапите, за изграждане на анаеробна инсталация и за подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез закупуване на електрически превозни средства за градски транспорт.

Договори за над 77 млн. лева по ОП „Региони в растеж“ са реализирани или са в процес на реализиране. Те са за благоустрояване на зони за отдих и рехабилитация на пешеходна среда в града, пътна инфраструктура и градски транспорт, изграждане на социални жилища и ремонт на пет общински учебни заведения в Русе, консервация и реставрация на моста на Колю Фичето край Бяла.

Диана Аврамова представи постигнатите резултати по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ - 16 проекта на училища, детски градини, НПО и на Русенския университет. РУ „Ангел Кънчев“ в партньорство с други висши училища реализира множество проекти за въвеждане на иновации в науката, модернизация и цифрова трансформация на обучението в приоритетни професионални направления, проекти за развитието на дигитализацията, на информационните и комуникационните технологии в интерес на обществото", отбеляза Аврамова.

В презентацията й намериха място също данните и част от проектите по оперативните програми  на „Иновации и конкурентоспособност“, „Развитие на човешките ресурси“, „Храни“, „Морско дело и рибарство“,  „Програма за развитие на селските райони“.

Аврамова подчерта, че от изключително значение за местната икономика е програма "Иновации и конкурентоспособност". Неслучайно по нея са сключени най-много договори - 1197. Една голяма част от тях са във връзка с преодоляване на икономическите последствия от пандемията. Другите са инвестирани от фирмите в  подобряване на производствения капацитет, повишаване на енергийната и ресурсна ефективност и във внедряване на иновации. 

По Програмата за развитие на селските райони в периода 2014 – 2020 г. са одобрени 274 проекта за над 67 млн. лева. Една част от средствата са насочени към земеделските производители, а друга за облагородяване  на седемте селски общини чрез малки инфраструктурни проекти.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/