Номер: 2015-003

Публикувано на: 27.01.2015 г. | 15:52:17 ч.

Организация на обучения за целите на проект „Община Русе–интелигентна и ефективна държавна администрация” одобрен за финансиране с Договор за безвъзмездна финансова помощ №М13-22-140/05.08.2014 г по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013

Процедура: договаряне с обявление

Предмет на поръчката е:

Организация на обучения за целите на проект „Община Русе – интелигентна и ефективна държавна администрация” одобрен за финансиране с Договор за безвъзмездна финансова помощ№ М13-22-140/05.08.2014г по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 - „Провеждане на чуждоезиково обучение по английски език за служители на Община Русе“;

Обособена позиция 2 - „Провеждане на обучителни семинари по „меки умения“ за служители на ръководни и експертни позиции на Община Русе“.

Качено на: 27.01.2015 г.| 15:52:17 ч. ]

Документация за участие и образци на документи

Качено на: 27.01.2015 г.| 15:57:02 ч. .docx/240.99 KB ]

Протокол на основание чл. 101г ал. 4 от ЗОП

Качено на: 17.04.2015 г.| 10:28:26 ч. .pdf/1.73 MB ]

Информация за извършено авансово плащане по договор за изпълнение на ОП2

Качено на: 13.05.2015 г.| 09:51:48 ч. .xls/31.00 KB ]

Техническа спецификация за изпълнение на Обособена позиция №2

Качено на: 13.05.2015 г.| 09:51:48 ч. .docx/20.48 KB ]

Договор за изпълнение на Обособена позиция №2 и приложения към него

Качено на: 13.05.2015 г.| 09:51:48 ч. .pdf/5.30 MB ]

Информация за извършени междинни плащания по договора за изпълнение на ОП2

Качено на: 08.06.2015 г.| 15:13:07 ч. .xls/34.50 KB ]

Информация за извършено окончателно плащане по договора за изпълнение на ОП2

Качено на: 15.07.2015 г.| 11:27:02 ч. .xls/29.00 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/