Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2015-003

Публикувано на: 27.01.2015 г. | 15:52:17 ч.

Организация на обучения за целите на проект „Община Русе–интелигентна и ефективна държавна администрация” одобрен за финансиране с Договор за безвъзмездна финансова помощ №М13-22-140/05.08.2014 г по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013

Процедура: договаряне с обявление

Предмет на поръчката е:

Организация на обучения за целите на проект „Община Русе – интелигентна и ефективна държавна администрация” одобрен за финансиране с Договор за безвъзмездна финансова помощ№ М13-22-140/05.08.2014г по Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1 - „Провеждане на чуждоезиково обучение по английски език за служители на Община Русе“;

Обособена позиция 2 - „Провеждане на обучителни семинари по „меки умения“ за служители на ръководни и експертни позиции на Община Русе“.

Качено на: 27.01.2015 г.| 15:52:17 ч. ]

Документация за участие и образци на документи

Качено на: 27.01.2015 г.| 15:57:02 ч. .docx/240.99 KB ]

Протокол на основание чл. 101г ал. 4 от ЗОП

Качено на: 17.04.2015 г.| 10:28:26 ч. .pdf/1.73 MB ]

Информация за извършено авансово плащане по договор за изпълнение на ОП2

Качено на: 13.05.2015 г.| 09:51:48 ч. .xls/31.00 KB ]

Техническа спецификация за изпълнение на Обособена позиция №2

Качено на: 13.05.2015 г.| 09:51:48 ч. .docx/20.48 KB ]

Договор за изпълнение на Обособена позиция №2 и приложения към него

Качено на: 13.05.2015 г.| 09:51:48 ч. .pdf/5.30 MB ]

Информация за извършени междинни плащания по договора за изпълнение на ОП2

Качено на: 08.06.2015 г.| 15:13:07 ч. .xls/34.50 KB ]

Информация за извършено окончателно плащане по договора за изпълнение на ОП2

Качено на: 15.07.2015 г.| 11:27:02 ч. .xls/29.00 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производстваПиц Русе

https://www.livechatalternative.com/