Номер: 2016-012

Публикувано на: 19.02.2016 г. | 14:57:16 ч.

Осигуряване и доставка на готова храна/кетъринг по 2 обособени позиции: Проект „Интегриран подход на Община Русе за интегриране на роми и другите уязвими групи на територията на общини в област Русе“; Проект: „Ефективно функциониране на ОИЦ - Русе

Процедура: договаряне с обявление


Публична покана

Качено на: 19.02.2016 г.| 15:06:44 ч. ]

Образци на документи: Обособена позиция №1

Качено на: 19.02.2016 г.| 15:06:45 ч. .docx/114.61 KB ]

Образци на документи: Обособена позиция №2

Качено на: 19.02.2016 г.| 15:06:45 ч. .docx/151.65 KB ]

Проект на договор Обособена позиция №1

Качено на: 19.02.2016 г.| 15:06:45 ч. .doc/174.00 KB ]

Проект на договор Обособена позиция №2

Качено на: 19.02.2016 г.| 15:06:45 ч. .docx/159.40 KB ]

Технически условия

Качено на: 19.02.2016 г.| 15:06:45 ч. .doc/134.00 KB ]

Утвърден Протокол, съгласно чл.101г , ал. 4 от ЗОП

Качено на: 14.03.2016 г.| 17:10:32 ч. .pdf/87.42 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка Обособена позиция №2

Качено на: 16.03.2016 г.| 13:45:21 ч. .docx/160.19 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка Обособена позиция №1

Качено на: 24.03.2016 г.| 09:21:18 ч. .pdf/343.20 KB ]

Приложения към договори за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 24.03.2016 г.| 10:33:45 ч. .pdf/1.46 MB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/asdsd