Номер: 2015-076

Публикувано на: 16.09.2015 г. | 14:42:03 ч.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 1. Изпълнение на строително - монтажни работи (СМР), по одобрени технически инвестиционни проекти на обект: Подземен паркинг на кота -4,10м. и технически обслужващи помещения на кота ± 0,00;

Процедура: договаряне с обявление

Проекти за 1 етап

Качено на: 16.09.2015 г.| 14:56:44 ч. ]

Количествени сметки

Качено на: 16.09.2015 г.| 15:41:37 ч. .rar/28.80 MB ]

Документация за участие и образци на документи

Качено на: 16.09.2015 г.| 15:46:53 ч. .doc/792.50 KB ]

Решение за откриване на процедура

Качено на: 16.09.2015 г.| 16:49:33 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 16.09.2015 г.| 16:49:33 ч. ]

Отговор на постъпило запитване

Качено на: 16.10.2015 г.| 13:21:47 ч. .pdf/73.34 KB ]

Протокол №1 от работата на Комисията

Качено на: 12.11.2015 г.| 15:54:57 ч. .pdf/486.55 KB ]

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Качено на: 25.01.2016 г.| 13:51:45 ч. .doc/38.50 KB ]

Протокол №2 от работата на Комисията

Качено на: 08.02.2016 г.| 14:50:03 ч. .pdf/656.17 KB ]

Протокол № 3 от работата на Комисията

Качено на: 08.02.2016 г.| 14:50:22 ч. .pdf/150.87 KB ]

Решение за класиране

Качено на: 08.02.2016 г.| 14:50:47 ч. .pdf/130.76 KB ]

Информация за освобождаване гаранция за участие

Качено на: 22.02.2016 г.| 14:46:48 ч. .pdf/75.95 KB ]

Сключен договор

Качено на: 31.03.2016 г.| 10:19:08 ч. .pdf/777.00 KB ]

Приложение - Техническа спецификация

Качено на: 31.03.2016 г.| 10:21:45 ч. .docx/30.56 KB ]

Приложение -Техническо предложение - 1

Качено на: 31.03.2016 г.| 10:22:16 ч. .pdf/2.61 MB ]

Приложение Техническо предложение - 2

Качено на: 31.03.2016 г.| 10:22:49 ч. .pdf/2.98 MB ]

Приложение - Ценова оферта

Качено на: 31.03.2016 г.| 10:23:12 ч. .pdf/1.37 MB ]

Информация за освобождаване гаранция за участие

Качено на: 31.03.2016 г.| 10:23:24 ч. .pdf/26.79 KB ]

Приложение - Линеен график

Качено на: 27.04.2016 г.| 10:04:57 ч. .pdf/35.76 MB ]

Приложение - Диаграма на работна ръка

Качено на: 27.04.2016 г.| 10:05:29 ч. .pdf/12.90 MB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/