Номер: 2015-079

Публикувано на: 30.09.2015 г. | 14:37:19 ч.

„Отпечатване на албум” по проект BG06-243 „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе”

Процедура: договаряне с обявление

„Отпечатване на албум” по проект BG06-243 „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе” по Компонент 2 на Програма „Деца и младежи в риск“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 30.09.2015 г.| 14:53:25 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 30.09.2015 г.| 14:53:25 ч. ]

Документация за участие

Качено на: 30.09.2015 г.| 14:53:26 ч. .doc/245.50 KB ]

Технически условия 2015-079. uslovia.docx

Качено на: 30.09.2015 г.| 14:53:26 ч. docx/45.70 KB ]

Проект на договор за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 30.09.2015 г.| 14:53:26 ч. .docx/71.91 KB ]

Образец на документ 13

Качено на: 30.09.2015 г.| 15:07:02 ч. .docx/43.69 KB ]

Образец на документ 11

Качено на: 30.09.2015 г.| 15:07:02 ч. .doc/74.50 KB ]

Образец на документ 10

Качено на: 30.09.2015 г.| 15:07:02 ч. .doc/77.50 KB ]

Образец на документ 9

Качено на: 30.09.2015 г.| 15:07:02 ч. .doc/58.00 KB ]

Образец на документ 8

Качено на: 30.09.2015 г.| 15:07:02 ч. .doc/72.50 KB ]

Образец на документ 7

Качено на: 30.09.2015 г.| 15:07:02 ч. .doc/62.00 KB ]

Образец на документ 6

Качено на: 30.09.2015 г.| 15:07:02 ч. .doc/59.00 KB ]

Образец на документ 5

Качено на: 30.09.2015 г.| 15:07:02 ч. .doc/60.00 KB ]

Образец на документ 4

Качено на: 30.09.2015 г.| 15:07:02 ч. .doc/70.00 KB ]

Образец на документ 3

Качено на: 30.09.2015 г.| 15:07:02 ч. .doc/91.00 KB ]

Образец на документ 2

Качено на: 30.09.2015 г.| 15:07:02 ч. .doc/87.50 KB ]

Образец на документ 1

Качено на: 30.09.2015 г.| 15:07:02 ч. .doc/75.50 KB ]

Образец на документ 14

Качено на: 30.09.2015 г.| 15:07:02 ч. .docx/42.64 KB ]

Образец на документ 15

Качено на: 30.09.2015 г.| 15:07:02 ч. .docx/41.32 KB ]

Разяснение по постъпило запитване

Качено на: 16.10.2015 г.| 16:41:00 ч. .pdf/86.83 KB ]

Протоколи от работата на комисията

Качено на: 23.11.2015 г.| 13:47:54 ч. .pdf/276.73 KB ]

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти

Качено на: 26.11.2015 г.| 15:38:47 ч. .docx/18.59 KB ]

Протоколи от работата на комисията

Качено на: 16.12.2015 г.| 10:01:46 ч. .pdf/642.32 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 16.12.2015 г.| 10:02:04 ч. .pdf/65.70 KB ]

Информация за датата и основанието за освобождаването на гаранция за участие

Качено на: 06.01.2016 г.| 09:30:30 ч. .pdf/53.80 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 25.01.2016 г.| 10:39:07 ч. .pdf/1.48 MB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 15.02.2016 г.| 10:18:26 ч. .xls/33.50 KB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 04.08.2016 г.| 16:11:58 ч. .xls/33.50 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/