Номер: 2015-082

Публикувано на: 08.10.2015 г. | 15:09:06 ч.

Печат на информационни и рекламни материали за нуждите на Община Русе и всички нейни подразделения, второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни възложители по ЗОП

Процедура: договаряне с обявление

Печат на информационни и рекламни материали за нуждите на Община Русе и всички нейни подразделения, второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни възложители по ЗОП.

Позиция I Изработка и печат на рекламно-информационни материали отпечатани върху винил,фолио,олекотени PVC плоскости, плексиглас, еталбонд и др. за нуждите на Община Русе и всички нейни подразделения, второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни възложители по ЗОП.

Позиция II Изработване на категорийна символика за нуждите на Община Русе за всички категории и видове туристически обекти по утвърден образец съгласно Закона за туризма

Решение за откриване на процедура

Качено на: 08.10.2015 г.| 15:32:18 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 08.10.2015 г.| 15:32:18 ч. ]

Документация за участие в процедурата

Качено на: 08.10.2015 г.| 15:41:51 ч. .docx/93.02 KB ]

Технически условия 2015-082. uslovia.docx

Качено на: 08.10.2015 г.| 15:32:18 ч. docx/25.76 KB ]

Проект на договор поз. 1

Качено на: 08.10.2015 г.| 15:32:18 ч. .docx/31.45 KB ]

Проект на договор поз. 2

Качено на: 08.10.2015 г.| 15:32:18 ч. .doc/75.50 KB ]

Образец №1

Качено на: 08.10.2015 г.| 15:32:18 ч. .doc/52.00 KB ]

Образец №2

Качено на: 08.10.2015 г.| 15:32:18 ч. .doc/64.00 KB ]

Образец №3

Качено на: 08.10.2015 г.| 15:32:18 ч. .doc/68.00 KB ]

Образец №4

Качено на: 08.10.2015 г.| 15:32:18 ч. .doc/45.00 KB ]

Образец №5

Качено на: 08.10.2015 г.| 15:32:18 ч. .doc/37.00 KB ]

Образец №6

Качено на: 08.10.2015 г.| 15:32:18 ч. .doc/37.00 KB ]

Образец №7

Качено на: 08.10.2015 г.| 15:32:18 ч. .doc/39.00 KB ]

Образец №8

Качено на: 08.10.2015 г.| 15:32:18 ч. .doc/49.50 KB ]

Образец №9

Качено на: 08.10.2015 г.| 15:32:18 ч. .doc/34.00 KB ]

Образец №10

Качено на: 08.10.2015 г.| 15:32:18 ч. .doc/52.50 KB ]

Образец №11

Качено на: 08.10.2015 г.| 15:32:18 ч. .doc/52.00 KB ]

Образец №13

Качено на: 08.10.2015 г.| 15:32:18 ч. .docx/16.99 KB ]

Образец №14

Качено на: 08.10.2015 г.| 15:32:18 ч. .docx/15.78 KB ]

Приложение №1

Качено на: 08.10.2015 г.| 15:32:18 ч. .doc/79.00 KB ]

Приложение №2

Качено на: 08.10.2015 г.| 15:33:35 ч. .docx/20.46 KB ]

Разяснение по постъпило запитване

Качено на: 16.10.2015 г.| 11:20:19 ч. .pdf/80.81 KB ]

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници

Качено на: 30.11.2015 г.| 15:34:09 ч. .docx/17.72 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 09.12.2015 г.| 10:22:06 ч. .pdf/152.89 KB ]

Протоколи от работата на комисията

Качено на: 09.12.2015 г.| 10:22:06 ч. .pdf/883.95 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка Обособена позиция №1

Качено на: 22.01.2016 г.| 14:58:45 ч. .pdf/461.51 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка Обособена позиция №2 2015-082. simvolika.pdf

Качено на: 22.01.2016 г.| 13:14:52 ч. pdf/449.05 KB ]

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за участие

Качено на: 22.01.2016 г.| 15:38:59 ч. .doc/56.00 KB ]

Информация за извършено плащане 1 2015-082.01.2016.xls

Качено на: 08.02.2016 г.| 15:08:50 ч. xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2

Качено на: 29.02.2016 г.| 17:11:25 ч. .xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 3

Качено на: 06.04.2016 г.| 10:20:14 ч. .xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 4

Качено на: 07.04.2016 г.| 16:16:06 ч. .xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 5

Качено на: 05.05.2016 г.| 11:26:32 ч. .xls/30.50 KB ]

Информация за извършено плащане 6

Качено на: 02.06.2016 г.| 16:36:58 ч. .xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 7

Качено на: 08.07.2016 г.| 14:02:49 ч. .xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 8

Качено на: 08.07.2016 г.| 14:02:49 ч. .xls/70.00 KB ]

Информация за извършено плащане 9

Качено на: 15.07.2016 г.| 16:59:17 ч. .xls/69.00 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/asdsd