Номер: 2015-041

Публикувано на: 26.05.2015 г. | 15:57:04 ч.

Печат на информационни и рекламни материали за нуждите на Община Русе и всички нейни подразделения, второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни възложители по ЗОП

Процедура: договаряне с обявление


Решение за откриване на процедура

Качено на: 26.05.2015 г.| 16:31:22 ч. .pdf/181.28 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 26.05.2015 г.| 16:31:22 ч. .pdf/630.36 KB ]

Документация за участие

Качено на: 26.05.2015 г.| 16:33:23 ч. .docx/110.38 KB ]

Проект на договор

Качено на: 26.05.2015 г.| 16:31:22 ч. .docx/33.21 KB ]

Образец №1

Качено на: 26.05.2015 г.| 16:31:22 ч. .doc/52.00 KB ]

Образец №2

Качено на: 26.05.2015 г.| 16:31:22 ч. .doc/63.50 KB ]

Образец №3

Качено на: 26.05.2015 г.| 16:31:22 ч. .doc/66.00 KB ]

Образец №4

Качено на: 26.05.2015 г.| 16:31:22 ч. .doc/43.50 KB ]

Образец №5

Качено на: 26.05.2015 г.| 16:31:22 ч. .doc/35.50 KB ]

Образец №6

Качено на: 26.05.2015 г.| 16:31:22 ч. .doc/36.00 KB ]

Образец №7

Качено на: 26.05.2015 г.| 16:31:22 ч. .doc/39.00 KB ]

Образец №8

Качено на: 26.05.2015 г.| 16:31:22 ч. .doc/49.00 KB ]

Образец №9

Качено на: 26.05.2015 г.| 16:31:22 ч. .doc/34.50 KB ]

Образец №10

Качено на: 26.05.2015 г.| 16:31:22 ч. .doc/51.50 KB ]

Образец №11

Качено на: 26.05.2015 г.| 16:31:22 ч. .doc/50.50 KB ]

Образец №13

Качено на: 26.05.2015 г.| 16:31:22 ч. .docx/16.35 KB ]

Образец №14

Качено на: 26.05.2015 г.| 16:31:22 ч. .docx/15.07 KB ]

Технически условия 2015-041. uslovia.docx

Качено на: 26.05.2015 г.| 16:31:22 ч. docx/26.49 KB ]

Приложение №1

Качено на: 26.05.2015 г.| 16:31:22 ч. .doc/430.50 KB ]

Приложение №2

Качено на: 26.05.2015 г.| 16:31:22 ч. .doc/78.00 KB ]

Приложение №3

Качено на: 26.05.2015 г.| 16:39:42 ч. .doc/55.50 KB ]

Разяснение по постъпило запитване

Качено на: 15.06.2015 г.| 16:20:15 ч. .pdf/181.24 KB ]

Разяснение по постъпило запитване

Качено на: 16.06.2015 г.| 10:56:12 ч. .pdf/101.93 KB ]

Разяснение по постъпило запитване

Качено на: 19.06.2015 г.| 16:24:50 ч. .pdf/346.97 KB ]

Протокол от работата на комисията

Качено на: 10.07.2015 г.| 15:50:14 ч. .pdf/278.06 KB ]

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници

Качено на: 27.07.2015 г.| 10:44:04 ч. .docx/17.94 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 05.08.2015 г.| 13:26:13 ч. .pdf/583.35 KB ]

Решение за прекратяване на обособена позиция II

Качено на: 05.08.2015 г.| 14:16:25 ч. .pdf/234.23 KB ]

Информация за датата и основанието за освобождаването на гаранция за участие

Качено на: 25.08.2015 г.| 13:37:59 ч. .doc/47.50 KB ]

Решение за определяне на нов изпълнител за обособена позиция №1, на основание чл.74, ал.2, т.1 от ЗОП

Качено на: 10.09.2015 г.| 08:59:55 ч. .pdf/45.22 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка Обособена позиция №3

Качено на: 11.09.2015 г.| 11:08:11 ч. .pdf/335.69 KB ]

Информация за датата и основанието за освобождаването на гаранция за участие - Обособена позиция №3

Качено на: 11.09.2015 г.| 11:09:20 ч. .pdf/18.65 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка Обособена позиция №1

Качено на: 24.09.2015 г.| 15:47:11 ч. .pdf/221.00 KB ]

Приложения към договор за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 24.09.2015 г.| 15:47:12 ч. ..pdf/4.26 MB ]

Информация за извършено плащане 1

Качено на: 30.10.2015 г.| 16:43:38 ч. .xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане 2

Качено на: 05.11.2015 г.| 08:20:10 ч. .xls/32.50 KB ]

Информация за извършено плащане 3

Качено на: 06.11.2015 г.| 15:49:13 ч. .xls/30.50 KB ]

Информация за извършено плащане 4

Качено на: 11.11.2015 г.| 15:45:11 ч. .xls/33.00 KB ]

Информация за извършено плащане 5

Качено на: 04.01.2016 г.| 16:40:43 ч. .xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 6 2015-041.12.2015.xls

Качено на: 04.01.2016 г.| 17:17:51 ч. xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 7

Качено на: 15.02.2016 г.| 11:30:31 ч. .xls/33.00 KB ]

Информация за извършено плащане 8

Качено на: 29.02.2016 г.| 17:07:22 ч. .xls/32.00 KB ]

Информация за извършено плащане 9

Качено на: 18.03.2016 г.| 10:04:08 ч. .xls/30.00 KB ]

Информация за извършено плащане 10

Качено на: 06.04.2016 г.| 10:14:53 ч. .xls/32.50 KB ]

Информация за извършено плащане 11

Качено на: 07.04.2016 г.| 16:13:50 ч. .xls/31.00 KB ]

Информация за извършено плащане 12

Качено на: 05.05.2016 г.| 11:29:16 ч. .xls/30.00 KB ]

Информация за извършено плащане 13

Качено на: 02.06.2016 г.| 16:34:45 ч. .xls/31.00 KB ]

Информация за извършено плащане 14

Качено на: 15.07.2016 г.| 16:58:41 ч. .xls/69.00 KB ]

Информация за извършени плащания

Качено на: 15.07.2016 г.| 17:09:00 ч. .xlsx/22.16 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/