Номер: 2015-008

Публикувано на: 11.02.2015 г. | 14:27:30 ч.

Предмет: „Обществен паркинг в съществуващи подземни нива от Театрален комплекс“. Поръчката предвижда изпълнението на СМР за обособяването на самостоятелен обект - обществен паркинг, като функциониращ първи етап от бъдещ Търговско–административен комплекс,

Процедура: договаряне с обявление

Решение за откриване на процедура

Качено на: 11.02.2015 г.| 14:52:19 ч. ]

Документация за участие и образци на документи

Качено на: 11.02.2015 г.| 14:27:30 ч. .docx/150.97 KB ]

Количествено-стойностна сметка

Качено на: 11.02.2015 г.| 14:27:30 ч. .xls/517.50 KB ]

Проект - ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА 2015-008.Арх.rar

Качено на: 11.02.2015 г.| 14:36:13 ч. rar/5.48 MB ]

Проект - ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА 2015-008.СК.rar

Качено на: 11.02.2015 г.| 14:36:13 ч. rar/2.27 MB ]

Проект - ЧАСТ: ЕЛЕКТРО 2015-008.Електро.rar

Качено на: 11.02.2015 г.| 14:36:13 ч. rar/16.49 MB ]

Проект - ЧАСТ: ВиК 2015-008.В и К.rar

Качено на: 11.02.2015 г.| 14:36:13 ч. rar/7.81 MB ]

Проект - ЧАСТ: ПЪТНА 2015-008.Пътно.rar

Качено на: 11.02.2015 г.| 14:36:13 ч. rar/1.20 MB ]

Проект - ЧАСТ: Отопление, вентилация и климатизация: 2015-008.ОВК.rar

Качено на: 11.02.2015 г.| 14:36:13 ч. rar/5.08 MB ]

Проект - ЧАСТ: ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ 2015-008.ПБЗ.rar

Качено на: 11.02.2015 г.| 14:36:13 ч. rar/4.79 MB ]

Проект - ПБ 2015-008.ПБ.rar

Качено на: 11.02.2015 г.| 14:36:13 ч. rar/2.81 MB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 11.02.2015 г.| 14:52:19 ч. ]

Проект - ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА_2 2015-008.Арх.rar

Качено на: 12.02.2015 г.| 15:51:20 ч. rar/5.48 MB ]

Проект - ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА_2 2015-008.СК.rar

Качено на: 12.02.2015 г.| 15:52:23 ч. rar/2.27 MB ]

Протокол №1 от работата на Комисията

Качено на: 30.03.2015 г.| 14:25:24 ч. .pdf/80.82 KB ]

Протокол №2 от проведено заседание на Комисията

Качено на: 17.04.2015 г.| 09:49:36 ч. .pdf/68.70 KB ]

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 17.04.2015 г.| 09:50:32 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/