Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2015-008

Публикувано на: 11.02.2015 г. | 14:27:30 ч.

Предмет: „Обществен паркинг в съществуващи подземни нива от Театрален комплекс“. Поръчката предвижда изпълнението на СМР за обособяването на самостоятелен обект - обществен паркинг, като функциониращ първи етап от бъдещ Търговско–административен комплекс,

Процедура: договаряне с обявление

Решение за откриване на процедура

Качено на: 11.02.2015 г.| 14:52:19 ч. ]

Документация за участие и образци на документи

Качено на: 11.02.2015 г.| 14:27:30 ч. .docx/150.97 KB ]

Количествено-стойностна сметка

Качено на: 11.02.2015 г.| 14:27:30 ч. .xls/517.50 KB ]

Проект - ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА 2015-008.Арх.rar

Качено на: 11.02.2015 г.| 14:36:13 ч. rar/5.48 MB ]

Проект - ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА 2015-008.СК.rar

Качено на: 11.02.2015 г.| 14:36:13 ч. rar/2.27 MB ]

Проект - ЧАСТ: ЕЛЕКТРО 2015-008.Електро.rar

Качено на: 11.02.2015 г.| 14:36:13 ч. rar/16.49 MB ]

Проект - ЧАСТ: ВиК 2015-008.В и К.rar

Качено на: 11.02.2015 г.| 14:36:13 ч. rar/7.81 MB ]

Проект - ЧАСТ: ПЪТНА 2015-008.Пътно.rar

Качено на: 11.02.2015 г.| 14:36:13 ч. rar/1.20 MB ]

Проект - ЧАСТ: Отопление, вентилация и климатизация: 2015-008.ОВК.rar

Качено на: 11.02.2015 г.| 14:36:13 ч. rar/5.08 MB ]

Проект - ЧАСТ: ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ 2015-008.ПБЗ.rar

Качено на: 11.02.2015 г.| 14:36:13 ч. rar/4.79 MB ]

Проект - ПБ 2015-008.ПБ.rar

Качено на: 11.02.2015 г.| 14:36:13 ч. rar/2.81 MB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 11.02.2015 г.| 14:52:19 ч. ]

Проект - ЧАСТ: АРХИТЕКТУРА_2 2015-008.Арх.rar

Качено на: 12.02.2015 г.| 15:51:20 ч. rar/5.48 MB ]

Проект - ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА_2 2015-008.СК.rar

Качено на: 12.02.2015 г.| 15:52:23 ч. rar/2.27 MB ]

Протокол №1 от работата на Комисията

Качено на: 30.03.2015 г.| 14:25:24 ч. .pdf/80.82 KB ]

Протокол №2 от проведено заседание на Комисията

Качено на: 17.04.2015 г.| 09:49:36 ч. .pdf/68.70 KB ]

Решение за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 17.04.2015 г.| 09:50:32 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производстваПиц Русе

https://www.livechatalternative.com/