Номер: 2015-055

Публикувано на: 24.07.2015 г. | 09:20:11 ч.

Прилагане на мерки за енергийна ефективност по две обособени позиции.

Процедура: договаряне с обявление

Предмет на Обществената поръчка е:

Прилагане на мерки за енергийна ефективност по две обособени позиции: Обособена позиция №1: ЦДГ "Чучулига", ул. "Иглика" №2, гр. Русе и Обособена позиция №2: ЦДГ "Радост", ул. "Червен" №5, гр. Русе

Забележка:  В Приложение 2 (Техническо предложение и Линеен график) към Договор №ЗОП-57 от 16.11.2015 г. за изпълнение на Обособена позиция №2, се съдържа заличена информация на основание чл. 33 от ЗОП.

Документация за участие 2015-055.07.15.docx

Качено на: 24.07.2015 г.| 10:22:49 ч. docx/115.28 KB ]

Образци на документи 2015-055.07.15.docx

Качено на: 24.07.2015 г.| 10:22:49 ч. docx/103.83 KB ]

Проект на договор по Обособена позиция №1 2015-055.07.15.doc

Качено на: 24.07.2015 г.| 10:22:49 ч. doc/143.00 KB ]

Проект на договор по Обособена позиция №2 2015-055.07.15.doc

Качено на: 24.07.2015 г.| 10:22:49 ч. doc/143.00 KB ]

Техническа спецификация на основните материали за Обособена позиция №1 2015-055.07.15.xls

Качено на: 24.07.2015 г.| 10:22:49 ч. xls/39.00 KB ]

Техническа спецификация на основните материали за Обособена позиция №2 2015-055.07.15.xls

Качено на: 24.07.2015 г.| 10:22:49 ч. xls/38.00 KB ]

Количествено-стойностна сметка за Обособена позиция №1 2015-055.07.15.xls

Качено на: 24.07.2015 г.| 10:22:49 ч. xls/60.00 KB ]

Количествено-стойностна сметка за Обособена позиция №2 2015-055.07.15.xls

Качено на: 24.07.2015 г.| 10:22:49 ч. xls/80.00 KB ]

Разрешение за строеж №37601.08.2013 2015-055.08.2013.pdf

Качено на: 24.07.2015 г.| 10:36:00 ч. pdf/79.15 KB ]

Разрешение за строеж №23229.05.2013 2015-055.05.2013.pdf

Качено на: 24.07.2015 г.| 10:49:49 ч. pdf/36.33 KB ]

Проект: Част Архитектурна - ЦДГ Радост

Качено на: 24.07.2015 г.| 11:21:02 ч. .rar/17.89 MB ]

Проект: Част ОВКИ - ЦДГ "Радост"

Качено на: 24.07.2015 г.| 11:22:56 ч. .rar/26.25 MB ]

Проект: Част ЕЕ - ЦДГ "Радост"

Качено на: 24.07.2015 г.| 11:24:16 ч. .rar/12.07 MB ]

Проект: Част ЕЛ - ЦДГ "Радост"

Качено на: 24.07.2015 г.| 11:29:27 ч. .rar/16.70 MB ]

Проект: Част Оценка на съответствие - ЦДГ "Радост"

Качено на: 24.07.2015 г.| 11:31:17 ч. .rar/5.44 MB ]

Проект: Част ПБЗ - ЦДГ "Радост"

Качено на: 24.07.2015 г.| 11:33:30 ч. .rar/15.11 MB ]

Проект: Част СК - ЦДГ "Радост"

Качено на: 24.07.2015 г.| 11:35:09 ч. .rar/6.30 MB ]

Проект: Част ВиК - ЦДГ "Радост"

Качено на: 24.07.2015 г.| 11:36:25 ч. .rar/13.42 MB ]

Проект: Част Архитектурна - ЦДГ "Чучулига"

Качено на: 24.07.2015 г.| 11:40:03 ч. .rar/24.20 MB ]

Проект: Част ЕЕ - ЦДГ "Чучулига"

Качено на: 24.07.2015 г.| 11:41:25 ч. .rar/15.61 MB ]

Енергийно обследване - ЦДГ "Чучулига"

Качено на: 24.07.2015 г.| 11:43:49 ч. .rar/34.08 MB ]

Проект: Част Конструктивно становище - ЦДГ "Чучулига"

Качено на: 24.07.2015 г.| 11:44:54 ч. .rar/4.10 MB ]

Проект: Част ПБ - ЦДГ "Чучулига"

Качено на: 24.07.2015 г.| 11:45:48 ч. .rar/5.49 MB ]

Проект: Част ПБЗ - ЦДГ "Чучулига"

Качено на: 24.07.2015 г.| 11:46:55 ч. .rar/11.86 MB ]

Решение за откриване на процедура

Качено на: 24.07.2015 г.| 11:48:41 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 24.07.2015 г.| 11:49:04 ч. ]

Отговор на постъпило запитване

Качено на: 31.07.2015 г.| 15:19:38 ч. .pdf/82.09 KB ]

Спецификация на ПВЦ дограма

Качено на: 04.08.2015 г.| 16:56:38 ч. .pdf/112.66 KB ]

Разяснение по постъпило запитване

Качено на: 04.08.2015 г.| 16:56:38 ч. .pdf/87.32 KB ]

Разяснение по постъпило писмено запитване

Качено на: 13.08.2015 г.| 11:49:01 ч. .pdf/131.56 KB ]

Протокол от работата на Комисията

Качено на: 09.09.2015 г.| 10:38:59 ч. .pdf/466.53 KB ]

Съобщение за отваряне и оповествяване на ценови предложения

Качено на: 06.10.2015 г.| 15:56:46 ч. .docx/15.69 KB ]

Протоколи от работата на Комисията

Качено на: 15.10.2015 г.| 11:33:47 ч. .pdf/484.56 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 15.10.2015 г.| 11:34:05 ч. .pdf/192.62 KB ]

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за участие съгласно чл.62, ал.1, т.1 от ЗОП

Качено на: 02.11.2015 г.| 10:20:14 ч. .pdf/54.02 KB ]

Договор за изпълнение на Обособена позиция №1

Качено на: 12.11.2015 г.| 08:47:34 ч. .pdf/620.90 KB ]

Приложение 1 към Договор за изпълнение на Обособена позиция №1 2015-055.07.15.xls

Качено на: 12.11.2015 г.| 09:57:33 ч. xls/39.00 KB ]

Приложение 2 към Договор за изпълнение на Обособена позиция №1

Качено на: 12.11.2015 г.| 10:10:21 ч. ]

Приложение 3 към Договор за изпълнение на Обособена позиция №1

Качено на: 12.11.2015 г.| 10:28:38 ч. ]

Приложение 4 към Договор за изпълнение на Обособена позиция №1

Качено на: 12.11.2015 г.| 10:40:57 ч. .pdf/229.36 KB ]

Договор за изпълнение на Обособена позиция №2

Качено на: 18.11.2015 г.| 08:55:07 ч. .pdf/616.10 KB ]

Приложение 1 към Договор за изпълнение на Обособена позиция №2 2015-055.07.15.xls

Качено на: 18.11.2015 г.| 08:56:03 ч. xls/38.00 KB ]

Приложение 2 към Договор за изпълнение на Обособена позиция №2

Качено на: 18.11.2015 г.| 08:57:10 ч. .pdf/139.88 KB ]

Линеен график на Изпълнителя по Обособена позиция №2 (Приложение към Договора)

Качено на: 18.11.2015 г.| 08:57:47 ч. .pdf/182.21 KB ]

Приложение 3 към Договор за изпълнение на Обособена позиция №2

Качено на: 18.11.2015 г.| 08:58:33 ч. .pdf/4.84 MB ]

Приложение 4 към Договор за изпълнение на Обособена позиция №2

Качено на: 18.11.2015 г.| 09:00:29 ч. .pdf/326.52 KB ]

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранция за участие на основание чл. 62, ал. 1, т.2 от ЗОП

Качено на: 18.11.2015 г.| 09:12:49 ч. .pdf/38.84 KB ]

Извършено плащане 1

Качено на: 15.03.2016 г.| 14:53:08 ч. .xls/30.00 KB ]

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение по Обособена позиция 1

Качено на: 07.04.2016 г.| 11:05:53 ч. .pdf/37.10 KB ]

Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение по Обособена позиция 2

Качено на: 25.05.2016 г.| 13:31:52 ч. .pdf/43.48 KB ]

Извършено плащане 2

Качено на: 01.06.2016 г.| 09:48:32 ч. .xls/30.00 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/