Номер: 2015-034

Публикувано на: 05.05.2015 г. | 16:25:25 ч.

“Проектиране и изпълнение на първостепенна веломрежа“ гр. Русе проект: „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе“

Процедура: договаряне с обявление


Решение за откриване на процедура

Качено на: 05.05.2015 г.| 16:27:55 ч. .pdf/192.91 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 05.05.2015 г.| 16:27:55 ч. .pdf/764.67 KB ]

Документация за участие

Качено на: 05.05.2015 г.| 17:12:23 ч. .docx/670.13 KB ]

Приложение №1 2015-034.1.pdf

Качено на: 05.05.2015 г.| 16:47:41 ч. pdf/1.67 MB ]

Приложение №2 2015-034.2.pdf

Качено на: 05.05.2015 г.| 16:47:41 ч. pdf/269.66 KB ]

Приложение №3 2015-034.11.pdf

Качено на: 05.05.2015 г.| 16:47:41 ч. pdf/6.48 MB ]

Приложение №4 2015-034.11.pdf

Качено на: 05.05.2015 г.| 16:47:42 ч. pdf/8.27 MB ]

Приложение №5 2015-034.11.pdf

Качено на: 05.05.2015 г.| 16:47:42 ч. pdf/6.50 MB ]

Приложение №6 2015-034.11.pdf

Качено на: 05.05.2015 г.| 16:47:42 ч. pdf/8.63 MB ]

Приложение №7 2015-034.11.pdf

Качено на: 05.05.2015 г.| 16:47:42 ч. pdf/8.33 MB ]

Приложение №8 2015-034.11.pdf

Качено на: 05.05.2015 г.| 16:47:42 ч. pdf/7.48 MB ]

Приложение №9 2015-034.11.pdf

Качено на: 05.05.2015 г.| 16:47:42 ч. pdf/7.40 MB ]

Приложение №10 2015-034.11.pdf

Качено на: 05.05.2015 г.| 16:47:42 ч. pdf/8.16 MB ]

Приложение №11

Качено на: 05.05.2015 г.| 16:47:42 ч. .pdf/8.40 MB ]

Приложение №12

Качено на: 05.05.2015 г.| 16:47:42 ч. .pdf/509.26 KB ]

Приложение №13 2015-034.1.pdf

Качено на: 05.05.2015 г.| 16:47:42 ч. pdf/3.61 MB ]

Приложение №14 2015-034.2.pdf

Качено на: 05.05.2015 г.| 16:47:42 ч. pdf/1.60 MB ]

Приложение №15 2015-034.3.pdf

Качено на: 05.05.2015 г.| 16:47:42 ч. pdf/1.37 MB ]

Приложение №16 2015-034.11.pdf

Качено на: 05.05.2015 г.| 16:47:42 ч. pdf/8.59 MB ]

Приложение №17

Качено на: 05.05.2015 г.| 16:47:42 ч. .pdf/1.98 MB ]

Прилож. №3

Качено на: 08.05.2015 г.| 14:54:26 ч. ]

Прилож. №1

Качено на: 08.05.2015 г.| 14:54:26 ч. ]

Прилож. №2

Качено на: 08.05.2015 г.| 14:54:26 ч. ]

Съобщение за отваряне и оповестяване на ценовата оферта

Качено на: 22.06.2015 г.| 16:02:04 ч. .docx/16.31 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител, Протоколи от работата на комисията

Качено на: 30.06.2015 г.| 13:29:30 ч. .pdf/349.67 KB ]

Информация за датата и основанието за освобождаването на гаранция за участие

Качено на: 03.08.2015 г.| 15:30:15 ч. .doc/44.50 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 13.08.2015 г.| 16:15:27 ч. .pdf/1.19 MB ]

Приложение към Договор за възлагане на обществена поръчка №ЗОП-25 от 03.08.2015г. 2015-034.Oferta 2.pdf

Качено на: 19.08.2015 г.| 09:37:49 ч. pdf/28.62 MB ]

Приложение към Договор за възлагане на обществена поръчка №ЗОП-25 от 03.08.2015г. 2015-034.Oferta 3.pdf

Качено на: 19.08.2015 г.| 09:37:49 ч. pdf/2.19 MB ]

Приложение към Договор за възлагане на обществена поръчка №ЗОП-25 от 03.08.2015г. 2015-034. dogovor.pdf

Качено на: 19.08.2015 г.| 09:37:49 ч. pdf/201.45 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/asdsd