Номер: 2016-018

Публикувано на: 14.03.2016 г. | 16:35:23 ч.

Проектиране, строителство и авторски надзор във връзка с преустройство и промяна предназначението на втори етаж от съществуваща сграда с идентификатор 63427.8.693.3 на бивше училище „Стефан Караджа“ в „Кризисен център за жертви на домашно насилие и насил

Процедура: договаряне с обявление

Предмет на обществената поръчка е:

Проектиране, строителство и авторски надзор във връзка с преустройство и промяна предназначението на втори етаж от съществуваща сграда с идентификатор 63427.8.693.3 на бивше училище „Стефан Караджа“ в „Кризисен център за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак“ и външен асансьор – УПИ II-340 в кв.ИПЗ, гр. Русе, ул. „Тракия“ №25, идентификатор 63427.8.693 по Кадастралната карта на гр. Русе.

Документация за участие и образци на документи 2016-018.03 naj akt.docx

Качено на: 14.03.2016 г.| 16:35:23 ч. docx/205.27 KB ]

Решение

Качено на: 14.03.2016 г.| 16:48:31 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 14.03.2016 г.| 16:49:10 ч. ]

Решение за прекратяване на процедурата

Качено на: 04.04.2016 г.| 17:16:58 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/asdsd