Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2016-018

Публикувано на: 14.03.2016 г. | 16:35:23 ч.

Проектиране, строителство и авторски надзор във връзка с преустройство и промяна предназначението на втори етаж от съществуваща сграда с идентификатор 63427.8.693.3 на бивше училище „Стефан Караджа“ в „Кризисен център за жертви на домашно насилие и насил

Процедура: договаряне с обявление

Предмет на обществената поръчка е:

Проектиране, строителство и авторски надзор във връзка с преустройство и промяна предназначението на втори етаж от съществуваща сграда с идентификатор 63427.8.693.3 на бивше училище „Стефан Караджа“ в „Кризисен център за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак“ и външен асансьор – УПИ II-340 в кв.ИПЗ, гр. Русе, ул. „Тракия“ №25, идентификатор 63427.8.693 по Кадастралната карта на гр. Русе.

Документация за участие и образци на документи 2016-018.03 naj akt.docx

Качено на: 14.03.2016 г.| 16:35:23 ч. docx/205.27 KB ]

Решение

Качено на: 14.03.2016 г.| 16:48:31 ч. ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 14.03.2016 г.| 16:49:10 ч. ]

Решение за прекратяване на процедурата

Качено на: 04.04.2016 г.| 17:16:58 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производстваПиц Русе

https://www.livechatalternative.com/