Номер: 2015-033

Публикувано на: 05.05.2015 г. | 11:01:48 ч.

Провеждане на чуждоезиково обучение по английски език за служители на Община Русе“ за целите на проект „Община Русе – интелигентна и ефективна държавна администрация”, одобрен за финансиране с Договор за безвъзмездна финансова помощ №М13-22-140/05.08.2015

Процедура: договаряне с обявление

Образци на документи

Качено на: 05.05.2015 г.| 11:01:48 ч. .docx/114.59 KB ]

Техническа спецификация

Качено на: 05.05.2015 г.| 11:01:48 ч. .docx/36.94 KB ]

Изисквания за информация и публичност по ОПАК

Качено на: 05.05.2015 г.| 11:01:48 ч. .pdf/280.54 KB ]

Публична покана

Качено на: 05.05.2015 г.| 11:02:13 ч. ]

Протокол на основание чл. 101г ал. 4 от ЗОП

Качено на: 25.05.2015 г.| 15:03:59 ч. .pdf/280.42 KB ]

Договор за изпълнение предмета на поръчката

Качено на: 08.06.2015 г.| 10:57:17 ч. .pdf/692.23 KB ]

Приложения №1, 2 и 3 към договора за изпълнение предмета на поръчката

Качено на: 08.06.2015 г.| 11:02:14 ч. .pdf/2.25 MB ]

Приложение №4 към договора за изпълнение предмета на поръчката

Качено на: 08.06.2015 г.| 11:02:14 ч. .pdf/568.93 KB ]

Извършено плащане по договор за изпълнение предмета на поръчката - 1

Качено на: 17.06.2015 г.| 16:34:57 ч. .docx/14.55 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/