Номер: 2015-035

Публикувано на: 15.05.2015 г. | 15:24:32 ч.

„Разработване на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Община Русе за периода 2015-2020 г.“

Процедура: договаряне с обявление


Публична покана

Качено на: 15.05.2015 г.| 15:30:05 ч. ]

Документация за участие

Качено на: 15.05.2015 г.| 15:30:05 ч. .docx/102.17 KB ]

Разяснение по постъпило запитване

Качено на: 20.05.2015 г.| 14:35:40 ч. .pdf/89.13 KB ]

Утвърден Протокол, съгласно чл.101г , ал. 4 от ЗОП

Качено на: 11.06.2015 г.| 15:40:25 ч. .pdf/225.96 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 29.09.2015 г.| 10:08:06 ч. .pdf/3.43 MB ]

Извършено плащане по договор за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 29.09.2015 г.| 10:26:06 ч. .xls/34.00 KB ]

Извършено плащане по договор за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 30.09.2015 г.| 11:53:21 ч. .xls/34.00 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/