Номер: 2015-038

Публикувано на: 25.05.2015 г. | 15:30:53 ч.

Разработване на цикли за синхронизиране на 3 светофарни уредби. Предметът на настоящата поръчка се изпълнява в рамките на Компонент 3 от проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе”, който се изпълнява по ОП „Регионално развитие” 2007-201

Процедура: договаряне с обявление

Документация за участие и образци на документи

Качено на: 25.05.2015 г.| 15:30:53 ч. .docx/526.59 KB ]

Публична покана

Качено на: 25.05.2015 г.| 15:33:58 ч. ]

Протокол на основание чл. 101г ал. 4 от ЗОП

Качено на: 09.06.2015 г.| 11:06:12 ч. .pdf/174.93 KB ]

Договор за изпълнение предмета на поръчката

Качено на: 29.06.2015 г.| 09:34:34 ч. .pdf/873.54 KB ]

Приложения към договора за изпълнение предмета на поръчката

Качено на: 29.06.2015 г.| 09:34:34 ч. .pdf/363.08 KB ]

Информация за извършено плащане по договора за изпълнение предмета на поръчката

Качено на: 08.07.2015 г.| 16:01:14 ч. .xls/35.50 KB ]

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение по договора

Качено на: 31.08.2015 г.| 11:39:30 ч. .pdf/37.57 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/