Пропускане до съдържанието на страницата

Русе, Борово и Иваново създават Местна инициативна рибарска група

четвъртък, 13 юли 2023

Общинските съветници одобриха предложението за създаване на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) на територията на общините Русе, Иваново и Борово с водещ партньор Община Русе.

Целта ѝ е да се сформира група от всички заинтересовани страни с представители на местните общности, включително от публичния, неправителствения и бизнес сектора.

Идеята е на база на местните природни, човешки и културни ресурси да бъдат инициирани проектни идеи, с които да се кандидатства за финансиране за проекти, свързани с река Дунав.

Ще бъде разработена и Стратегия за водено от общностите местно развитие, като прилагането ѝ ще допринесе за балансирано развитие на икономическите дейности и тези в обществена полза на територията на МИРГ.

Визията на стратегията е територията, обхваната от „МИРГ Русе-Иваново-Борово“, да стане привлекателно място, съчетаващо природно и културно богатство с условия за модерен бизнес и пълноценен начин на живот“.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/