Номер: 2015-089

Публикувано на: 11.11.2015 г. | 13:56:33 ч.

Сключване на застраховки за нуждите на Община гр. Русе и бюджетните и звена

Процедура: договаряне с обявление


Образци на документи

Качено на: 11.11.2015 г.| 13:56:33 ч. .docx/131.52 KB ]

Ценово предложение

Качено на: 11.11.2015 г.| 13:56:33 ч. .docx/87.77 KB ]

Технически условия

Качено на: 11.11.2015 г.| 13:56:33 ч. .doc/103.50 KB ]

Проект на договор обособена позиция №1

Качено на: 11.11.2015 г.| 13:56:33 ч. .docx/23.63 KB ]

Методика за оценка на офертите

Качено на: 11.11.2015 г.| 13:56:33 ч. .doc/201.50 KB ]

Приложение №1

Качено на: 11.11.2015 г.| 13:56:34 ч. .docx/30.87 KB ]

Списък на автомобилите 2015-089. avt.docx

Качено на: 11.11.2015 г.| 13:56:34 ч. docx/29.38 KB ]

Приложение №2

Качено на: 11.11.2015 г.| 13:56:34 ч. .xlsx/18.93 KB ]

Приложение №3

Качено на: 11.11.2015 г.| 13:56:34 ч. .xlsx/17.37 KB ]

Приложение №4

Качено на: 11.11.2015 г.| 13:56:34 ч. .xls/137.00 KB ]

Приложение №5

Качено на: 11.11.2015 г.| 13:56:34 ч. .xlsx/12.08 KB ]

Публична покана

Качено на: 11.11.2015 г.| 14:09:11 ч. ]

Проект на договор обособена позиция №2

Качено на: 11.11.2015 г.| 14:23:54 ч. .docx/22.99 KB ]

Разяснение по постъпило запитване

Качено на: 13.11.2015 г.| 17:03:46 ч. .pdf/64.89 KB ]

Утвърден Протокол, съгласно чл.101г , ал. 4 от ЗОП

Качено на: 02.12.2015 г.| 09:27:29 ч. .pdf/196.81 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка Обособена позиция №1

Качено на: 14.12.2015 г.| 16:15:42 ч. .docx/25.25 KB ]

Приложения към договор за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 14.12.2015 г.| 16:16:22 ч. .pdf/2.61 MB ]

Информация за извършено плащане 2015-089.12.2015.xls

Качено на: 05.01.2016 г.| 09:15:21 ч. xls/31.50 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка Обособена позиция №2

Качено на: 05.01.2016 г.| 14:53:51 ч. .pdf/232.31 KB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 08.01.2016 г.| 16:29:41 ч. .xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 08.01.2016 г.| 16:29:41 ч. .xls/31.50 KB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 15.01.2016 г.| 14:56:09 ч. .xlsx/11.16 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/asdsd