Номер: 2015-036

Публикувано на: 15.05.2015 г. | 16:35:43 ч.

Специфична експертна помощ за нуждите на Проект „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год., в Община Русе“, със сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.2.15-0005-C0001

Процедура: договаряне с обявление

Решение за откриване на процедура

Качено на: 15.05.2015 г.| 16:37:09 ч. ]

Покана за участие в процедурата и образци на документи, необходими за подготовка на оферта

Качено на: 15.05.2015 г.| 16:35:43 ч. .doc/471.00 KB ]

Решение за прекратяване на обособена позиция 2

Качено на: 12.06.2015 г.| 16:42:59 ч. ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 12.06.2015 г.| 16:42:59 ч. .pdf/53.79 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка, вкл. приложения, за позиция "Лектор"

Качено на: 20.08.2015 г.| 16:41:51 ч. .pdf/1.36 MB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка, вкл. приложения, за позиция "Акушер-гинеколог"

Качено на: 20.08.2015 г.| 16:41:51 ч. .pdf/1.33 MB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 28.10.2015 г.| 16:24:04 ч. .xls/31.50 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/