Номер: 2016-001

Публикувано на: 08.01.2016 г. | 13:28:05 ч.

„Стопанисване и експлоатация на „Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан”

Процедура: договаряне с обявление


Решение за откриване на процедура

Качено на: 08.01.2016 г.| 13:28:57 ч. ]

Становище за осъществен предварителен контрол

Качено на: 05.02.2016 г.| 09:30:42 ч. .pdf/185.67 KB ]

Решение на Кмета на Община Русе

Качено на: 15.02.2016 г.| 13:35:57 ч. .doc/43.00 KB ]

Доклад до Възложителя

Качено на: 15.02.2016 г.| 13:35:57 ч. .doc/64.00 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 18.02.2016 г.| 09:43:00 ч. .pdf/554.23 KB ]

Приложения към договор № ЗОП -14 от 18.02.2016г.

Качено на: 18.02.2016 г.| 09:48:02 ч. .doc/183.50 KB ]

Информация за извършено плащане 1

Качено на: 18.03.2016 г.| 10:28:11 ч. .xls/30.00 KB ]

Информация за извършено плащане 2

Качено на: 05.05.2016 г.| 11:34:08 ч. .xls/30.00 KB ]

Информация за извършено плащане 3

Качено на: 02.06.2016 г.| 16:38:57 ч. .xls/31.00 KB ]

Информация за извършени плащания 4

Качено на: 15.07.2016 г.| 17:00:04 ч. .xls/69.00 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/asdsd