Номер: 2016-017

Публикувано на: 02.03.2016 г. | 11:44:37 ч.

Строително-монтажни работи на обекти в изпълнение на проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе“

Процедура: договаряне с обявление

Документация за участие в процедурата

Качено на: 02.03.2016 г.| 13:35:07 ч. .rar/346.10 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 02.03.2016 г.| 11:45:19 ч. ]

Решение за откриване на процедурата

Качено на: 02.03.2016 г.| 11:45:19 ч. ]

Технически проекти

Качено на: 02.03.2016 г.| 12:03:02 ч. ]

Решение за промяна

Качено на: 10.03.2016 г.| 17:03:12 ч. ]

Решение за прекратяване на процедурата

Качено на: 31.03.2016 г.| 16:52:01 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/asdsd