Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2016-017

Публикувано на: 02.03.2016 г. | 11:44:37 ч.

Строително-монтажни работи на обекти в изпълнение на проект „Мерки за повишаване на енергийната ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе“

Процедура: договаряне с обявление

Документация за участие в процедурата

Качено на: 02.03.2016 г.| 13:35:07 ч. .rar/346.10 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 02.03.2016 г.| 11:45:19 ч. ]

Решение за откриване на процедурата

Качено на: 02.03.2016 г.| 11:45:19 ч. ]

Технически проекти

Качено на: 02.03.2016 г.| 12:03:02 ч. ]

Решение за промяна

Качено на: 10.03.2016 г.| 17:03:12 ч. ]

Решение за прекратяване на процедурата

Качено на: 31.03.2016 г.| 16:52:01 ч. ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производстваПиц Русе

https://www.livechatalternative.com/