Номер: 2015-040

Публикувано на: 26.05.2015 г. | 13:58:36 ч.

Строителство на обект: Открит паркинг в УПИ VI-3759, кв. 300 /ПИ 63427.2.5403 по КККР/ по ул. „Майор Узунов“, гр. Русе, общ. Русе.

Процедура: договаряне с обявление


Публична покана

Качено на: 26.05.2015 г.| 14:22:37 ч. ]

Образец №1

Качено на: 26.05.2015 г.| 14:22:37 ч. .docx/31.85 KB ]

Образец №2 2015-040. op.doc

Качено на: 26.05.2015 г.| 14:27:50 ч. doc/48.50 KB ]

Образец №3

Качено на: 26.05.2015 г.| 14:22:37 ч. .doc/48.50 KB ]

Технически условия

Качено на: 26.05.2015 г.| 14:22:37 ч. .doc/89.50 KB ]

Проект на договор

Качено на: 26.05.2015 г.| 14:22:37 ч. .docx/38.09 KB ]

Количествена сметка 1

Качено на: 26.05.2015 г.| 14:22:37 ч. .jpg/2.70 MB ]

Количествена сметка 2

Качено на: 26.05.2015 г.| 14:22:37 ч. .jpg/1.16 MB ]

Утвърден Протокол, съгласно чл.101г , ал. 4 от ЗОП

Качено на: 17.06.2015 г.| 11:07:02 ч. .pdf/135.99 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 24.06.2015 г.| 14:25:08 ч. .pdf/254.37 KB ]

Приложения към договор за възлагане на обществена поръчка

Качено на: 24.06.2015 г.| 14:25:48 ч. .pdf/5.56 MB ]

Информация за извършено плащане

Качено на: 21.10.2015 г.| 11:11:54 ч. .xls/33.00 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/