Номер: 2015-030

Публикувано на: 23.04.2015 г. | 14:14:26 ч.

Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при изпълнение на „инженеринг за обновяване за енергийна ефектив

Процедура: договаряне с обявление

Предмет на обществената поръчка е:

Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при изпълнение на „инженеринг за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, както следва: блок „Райна Княгиня“, ул. „Яна Войвода“ №1, гр. Русе; блок №4, ул. „България“ №77, гр. Мартен; блок №7а, ул. „Изола планина“ №28, гр. Русе; блок „Неофит Рилски“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №25, гр. Русе.

Документация за участие и образци на документи

Качено на: 23.04.2015 г.| 14:39:03 ч. .docx/102.54 KB ]

Публична покана

Качено на: 23.04.2015 г.| 14:15:13 ч. ]

Протокол на основание чл. 101г ал. 4 от ЗОП

Качено на: 18.06.2015 г.| 10:35:37 ч. .pdf/210.95 KB ]

Договор за изпълнение предмета на поръчката и приложения към него

Качено на: 03.07.2015 г.| 10:45:19 ч. .pdf/3.51 MB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/