Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 на наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, възложител "Астра Биоплант" ЕООД

четвъртък, 19 януари 2023

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл.4, ал.2 на наредбата за условията и реда на извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, възложител "Астра Биоплант" ЕООДОБЯВА на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, съобразено с изискванията на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с възложител "Градус-98" АД

вторник, 17 януари 2023

„Промяна в параметрите, при които е издадено комплексно разрешително №310-Н2/2014 г., актуализирано с Решение №310-Н2-И1-А1/2018 г.“ в ПИ с идентификатори 80460.132.227 и 80460.13.175 по КК и КР на село Червена вода, община Русе.Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, съобразено с изискванията на член 4, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, възложител "ТМ ТЕХНОЛОДЖИ АД"

четвъртък, 22 декември 2022

Обява на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, съобразено с изискванията на член 4, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, възложител "ТМ ТЕХНОЛОДЖИ АД"https://www.livechatalternative.com/