Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

Обява на основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на Оценка на Въздействието Върху Околната Среда, възложител Община Русе

понеделник, 15 май 2023

„Аварийно възстановяване на проводимостта на канал, находящ се в село Просена, община Русе, улица „Батак", с ремонт на мостово съоръжение"ОБЯВЛЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 30, АЛ. 4 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ЕО, ОТНОСНО ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РУСЕ ЗА 2022 Г.

понеделник, 24 април 2023

Относно: годишен доклад по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда при прилагането на Общ устройствен план на община Русе за 2022 г.


ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "Ф+С АГРО" ООД.

петък, 21 април 2023

„Пристройка към съществуваща сграда за производство на олио“, с местоположение ПИ с идентификатор 503.1048.1, кв. 82, с. Ново село, община Русе.


ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗООС, СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 4, АЛ. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "СТРОИТЕЛ

петък, 21 април 2023

 „Изграждане на площадка за временно съхранение на бутилки с компресиран природен газ в поземлен имот с идентификатор 65348.20.53 в землището на с. Сандрово, общ. Русе и свързване с газовите котли, намиращи се в съществуващата сграда в имота“


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 9, Т. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "МЕГАТРОН-98" ЕАД

четвъртък, 13 април 2023

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 9, Т. 2 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "МЕГАТРОН-98" ЕАД


https://www.livechatalternative.com/