Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения
Съобщение на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр. 25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011 г.)

петък, 19 май 2023

Съобщение на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС (ДВ бр. 25/2003г., изм. ДВ бр. 3/2011 г.) Съобщение на основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за ОВОС, Възложител "СТРОИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ" ЕООД

понеделник, 15 май 2023

Изграждане на площадка за съхранение на бутилки с компресиран природен газ в поземлен имот с идентификатор 65348.20.53 в землището на село Сандрово и свързване с газовите котли, намиращи се в съществуващата сграда в имота


https://www.livechatalternative.com/