Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

ОБЯВА на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, с възложител "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД

петък, 19 август 2022

ОБЯВА на основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, с възложител "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД


Съобщение на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с възложител "ИРИС" АД

вторник, 16 август 2022

Съобщение на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с възложител "ИРИС" АД


Съобщение на основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с възложител "ТОП МАН" ЕООД

вторник, 16 август 2022

Съобщение на основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с възложител "ТОП МАН" ЕООД


Съобщение на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, с възложител "ИРИС" АД

вторник, 16 август 2022

Съобщение на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС, с възложител "ИРИС" АД


Съобщение на основание чл. 6, ал. 9, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, с възложител "СИКО ТРЕЙД" АД

четвъртък, 11 август 2022

„Изграждане на магазин за строителни материали с битова и складова част“, с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1398 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.  


Съощение на основание чл. 6, ал. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, с възложител: „ДАНИ-Н-НИКОЛОВА“ ЕООД

вторник, 09 август 2022

Обособяване на площадка за извършване на дейности с ОЧЦМ и негодни акумулатори в част от ПИ с идентификатор 63427.3.225 по КК и КР на град Русе“. Имотът е с административен адрес: гр. Русе, ул. „Адмирал Рождественски“.


https://www.livechatalternative.com/