Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ШОГУН" ЕООД

петък, 23 юни 2023

„Промяна предназначението на склад в склад за търговия на едро с кът за пакетиране на плодове и зеленчуци, производство на млечни продукти и работилница за производство на закуски в сграда с идентификатор 63427.3.629.1.10, УПИ XII-629, ул. „Димитър Басарбовски“ №13, гр. Русе, община Русе“


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ ДП НКЖИ

петък, 16 юни 2023

„Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе“


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.95, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ВЪЗЛОЖИТЕЛ ШОГУН ЕООД

сряда, 14 юни 2023

„Промяна предназначението на склад в склад за търговия на едро с кът за пакетиране на плодове и зеленчуци, производство на млечни продукти и работилница за производство на закуски“ в сграда с идентификатор 63427.3.629.1.10 по КК и КР на град Русе.

https://www.livechatalternative.com/