Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения

Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на ПИ № 51679.173.479 по КККР на с. Николово, м-ст „Над село“, община Русе

петък, 11 август 2023

Подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на ПИ № 51679.173.479 по КККР на с. Николово, м-ст „Над село“, община РусеИнвестиционно уведомление на ИАППД за реализиране на проект: „Реконструкция вертикална кейова стена между км 491,080 и км 491,170 на р. Дунав“

петък, 04 август 2023

Инвестиционно уведомление на ИАППД за реализиране на проект: „Реконструкция вертикална кейова стена между км 491,080 и км 491,170 на р. Дунав“Съобщение „Изграждане на обществено - обслужваща сграда и паркинг на четири нива в УПИ V-424 в кв. 675 по плана на гр. Русе.“

петък, 04 август 2023

Съобщение „Изграждане на обществено - обслужваща сграда и паркинг на четири нива в УПИ V-424 в кв. 675 по плана на гр. Русе.“ 


СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10, ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "СИРИУС СТАР БГ" ЕООД

четвъртък, 03 август 2023

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10, ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "СИРИУС СТАР БГ" ЕООД


https://www.livechatalternative.com/