Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционни намерения


ОБЯВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 95, АЛ. 1 НА ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - ЗООС И ЧЛ. 4, АЛ. 2 НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА - НАРЕДБАТА ЗА ОВОС, ВЪЗЛОЖИТЕЛ "ИНВЕСТ СТИЛ" ЕООД

четвъртък, 13 юли 2023

Добавяне на нови отпадъци с кодови характеристики: 08 03 17*, 08 02 99, 09 01 03*, 10 09 07*, 12 01 18*, 16 01 22, 16 03 05* и 10 01 01, които ще се подлагат на R13 и/или R12“ , с местоположение гр. Русе, бул. „Трети март“ № 58, ПИ с идентификатор 63427.3.491Обява за инвестиционно предложение

петък, 30 юни 2023

за изграждане на локално пътно платно на булевард "Липник"


Обява за инвестиционно предложение

петък, 30 юни 2023

основен ремонт и отводняване на булевард "Придунавски" в участъка пред блок "Москва"


Обява за инвестиционно предложение

петък, 30 юни 2023

за основен ремонт на улица "Доростол"


https://www.livechatalternative.com/