Номер: 2016-022

Публикувано на: 22.03.2016 г. | 17:00:03 ч.

Изготвяне на обследване за енергийна ефективност на системите за външно изкуствено осветление на населените места на територията на Община Русе.

Процедура: договаряне с обявление

Предметът на настоящата поръчка е изготвяне на обследване за енергийна ефективност на системите за външно изкуствено осветление съгласно изискванията на законодателството и по-специално Закона за енергийната ефективност и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане, на населените места на територията на Община Русе. Обследването за енергийна ефективност на системите за изкуствено външно осветление е първия етап в процеса на модернизиране на системите за осветление на територията на Община Русе, като целта на Община Русе е осигуряване на финансиране за последващите дейности от Националния доверителен екофонд (НДЕФ), съгласно Инвестиционна програма за климата (ИПК).

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

19.04.2016 г.  Час: 17:00
 
Условия при отваряне на офертите
 20.04.2016 г.  Час: 14:00

Място

гр. Русе, пл. Свобода, 6, Община Русе, ет. 3, Заседателна зала

Решение за откриване на процедурата

Качено на: 22.03.2016 г.| 17:01:34 ч. ]

Документация за участие в процедурата

Качено на: 22.03.2016 г.| 17:00:03 ч. .doc/715.00 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 22.03.2016 г.| 17:01:34 ч. ]

Отговор на постъпило писмено запитване

Качено на: 08.04.2016 г.| 13:21:47 ч. .pdf/68.92 KB ]

Съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения съгл. чл. 69а, ал. 3 от ЗОП

Качено на: 11.05.2016 г.| 14:25:38 ч. .pdf/165.30 KB ]

Протоколи от заседания на комисията

Качено на: 18.05.2016 г.| 17:02:39 ч. .rar/955.91 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 18.05.2016 г.| 17:02:39 ч. .pdf/62.02 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка, вкл. приложения

Качено на: 05.08.2016 г.| 16:17:03 ч. .rar/11.80 MB ]

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Качено на: 27.02.2018 г.| 16:13:00 ч. .pdf/219.43 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

всички >

https://www.livechatalternative.com/asdsd