Пропускане до съдържанието на страницата

Номер: 2016-022

Публикувано на: 22.03.2016 г. | 17:00:03 ч.

Изготвяне на обследване за енергийна ефективност на системите за външно изкуствено осветление на населените места на територията на Община Русе.

Процедура: договаряне с обявление

Предметът на настоящата поръчка е изготвяне на обследване за енергийна ефективност на системите за външно изкуствено осветление съгласно изискванията на законодателството и по-специално Закона за енергийната ефективност и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане, на населените места на територията на Община Русе. Обследването за енергийна ефективност на системите за изкуствено външно осветление е първия етап в процеса на модернизиране на системите за осветление на територията на Община Русе, като целта на Община Русе е осигуряване на финансиране за последващите дейности от Националния доверителен екофонд (НДЕФ), съгласно Инвестиционна програма за климата (ИПК).

Срок за получаване на оферти или заявления за участие

19.04.2016 г.  Час: 17:00
 
Условия при отваряне на офертите
 20.04.2016 г.  Час: 14:00

Място

гр. Русе, пл. Свобода, 6, Община Русе, ет. 3, Заседателна зала

Решение за откриване на процедурата

Качено на: 22.03.2016 г.| 17:01:34 ч. ]

Документация за участие в процедурата

Качено на: 22.03.2016 г.| 17:00:03 ч. .doc/715.00 KB ]

Обявление за обществена поръчка

Качено на: 22.03.2016 г.| 17:01:34 ч. ]

Отговор на постъпило писмено запитване

Качено на: 08.04.2016 г.| 13:21:47 ч. .pdf/68.92 KB ]

Съобщение относно датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения съгл. чл. 69а, ал. 3 от ЗОП

Качено на: 11.05.2016 г.| 14:25:38 ч. .pdf/165.30 KB ]

Протоколи от заседания на комисията

Качено на: 18.05.2016 г.| 17:02:39 ч. .rar/955.91 KB ]

Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител

Качено на: 18.05.2016 г.| 17:02:39 ч. .pdf/62.02 KB ]

Договор за възлагане на обществена поръчка, вкл. приложения

Качено на: 05.08.2016 г.| 16:17:03 ч. .rar/11.80 MB ]

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Качено на: 27.02.2018 г.| 16:13:00 ч. .pdf/219.43 KB ]

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин

Последни " Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г."

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

четвъртък, 14 април 2016

всички >

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производстваПиц Русе

https://www.livechatalternative.com/