Пропускане до съдържанието на страницата

Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултата

Номер: 2018-008

Публикувано на: 23.01.2018 г. | 14:47:10 ч.

Упражняване на авторски надзор за обект: Изграждане на осветление на територията на град Русе

Процедура: договаряне без предварително обявлениеНомер: 2018-006

Публикувано на: 19.01.2018 г. | 10:54:58 ч.

Изпълнение на строителни и монтажни работи за „Обновяване на 20 детски площадки на територията на гр. Русе“

Процедура: публично състезание

Номер: 2017-083

Публикувано на: 15.12.2017 г. | 14:03:12 ч.

Изграждане на осветление на територията на град Русе

Процедура: събиране на оферти с обява
Номер: 2017-080

Публикувано на: 30.11.2017 г. | 14:18:51 ч.

Сключване на застраховки за нуждите на Община гр. Русе и бюджетните и звена

Процедура: събиране на оферти с обяваБанер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/