Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултата

Номер: 2018-008

Публикувано на: 23.01.2018 г. | 14:47:10 ч.

Упражняване на авторски надзор за обект: Изграждане на осветление на територията на град Русе

Процедура: договаряне без предварително обявлениеНомер: 2018-006

Публикувано на: 19.01.2018 г. | 10:54:58 ч.

Изпълнение на строителни и монтажни работи за „Обновяване на 20 детски площадки на територията на гр. Русе“

Процедура: публично състезание

Номер: 2017-083

Публикувано на: 15.12.2017 г. | 14:03:12 ч.

Изграждане на осветление на територията на град Русе

Процедура: събиране на оферти с обява
Номер: 2017-080

Публикувано на: 30.11.2017 г. | 14:18:51 ч.

Сключване на застраховки за нуждите на Община гр. Русе и бюджетните и звена

Процедура: събиране на оферти с обяваhttps://www.livechatalternative.com/