Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултата

Номер: 2019-038

Публикувано на: 20.06.2019 г. | 11:34:25 ч.

Доставка на храна за кучета и котки в Общински приют за безстопанствени животни

Процедура: публично състезание


Номер: 2019-036

Публикувано на: 18.06.2019 г. | 13:44:50 ч.

Доставка и монтаж на LED екран

Процедура: събиране на оферти с обяваНомер: 2019-026

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

Изпълнение на строителни и монтажни работи за „Обновяване на 20 детски площадки на територията на гр. Русе“

Процедура: публично състезание


Номер: 2019-025

Публикувано на: 09.05.2019 г. | 09:36:53 ч.

Изключения от приложното поле на Закона за обществените поръчки/ Правно основание чл.14, ал.1, т.5 от ЗОП

Процедура: открита процедураНомер: 2019-023

Публикувано на: 07.05.2019 г. | 14:00:41 ч.

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Благоустрояване на бл. „Медик 3“, в ж.к. „Чародейка-юг“, гр. Русе

Процедура: събиране на оферти с обява


https://www.livechatalternative.com/