Пропускане до съдържанието на страницата

Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултата

Номер: 2019-038

Публикувано на: 20.06.2019 г. | 11:34:25 ч.

Доставка на храна за кучета и котки в Общински приют за безстопанствени животни

Процедура: публично състезание


Номер: 2019-036

Публикувано на: 18.06.2019 г. | 13:44:50 ч.

Доставка и монтаж на LED екран

Процедура: събиране на оферти с обяваНомер: 2019-026

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

Изпълнение на строителни и монтажни работи за „Обновяване на 20 детски площадки на територията на гр. Русе“

Процедура: публично състезание


Номер: 2019-025

Публикувано на: 09.05.2019 г. | 09:36:53 ч.

Изключения от приложното поле на Закона за обществените поръчки/ Правно основание чл.14, ал.1, т.5 от ЗОП

Процедура: открита процедураНомер: 2019-023

Публикувано на: 07.05.2019 г. | 14:00:41 ч.

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Благоустрояване на бл. „Медик 3“, в ж.к. „Чародейка-юг“, гр. Русе

Процедура: събиране на оферти с обява


Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/