Община Русе организира среща с домоуправители за изготвяне на технически паспорти на сградите

вторник, 23 февруари 2021

До края на 2022 година всички сгради в страната трябва да се сдобият с такава документация 

Всички сгради в България трябва да имат технически паспорт до края на следващата година. За съставяне на такъв документ на съществуващ строеж се извършва обследване за установяване на техническите му характеристики, като  механично съпротивление и устойчивост, безопасност в случай на пожар, хигиена, влияние върху здраве, околна среда и др.

Изготвянето на технически паспорти е за сметка на собствениците на сградите и е техен ангажимент.

Обследването на строежите се извършва от консултант с удостоверение за извършване на строителен надзор или от проектанти с пълна проектантска правоспособност.

Кметовете на общини са задължени  да организират разяснителна кампания в населените места на територията на съответните общини за изработване на технически паспорти на строежите.

В тази връзка ръководството на Община Русе организира среща с всички желаещи домоуправители и правоспособни лица за изготвянето на документацията. Тя ще се проведе на 10 март, като часът за провеждането ѝ ще бъде уточнен допълнително.

След изтичане на срока през 2022 г. кметовете на общини ще възложат съставянето на технически паспорти на обектите, които нямат такива. За извършените разходи общинската администрация се снабдява с изпълнителен лист за събиране на вземането по съдебен ред.

 

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/