Седмичен отчет за дейността на кмета на Община Русе и общинската администрация

петък, 19 февруари 2021

РЕСОР „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • Започна обход и ремонт на кабелни кутии на територията на гр. Русе в централна градска част, в участък между бул. „Придунавски“, бул. „Фердинанд“, бул. „Цар Освободител“ до ул. Панайот Хитов“ и ул. „Панайот Хитов“;
 • Подмяна на лампи и елементи за улично осветление по бул. „България“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Тутракан“ и път I-5 в участъците от обръщало Метро до обръщало хижа Писта, от обръщало хижа Приста до обръщало кв. „Долапите“ и от обръщало кв. „Долапите“ до КПП София. Отстранени бяха аварии по осветлението в гр. Русе, гр. Мартен, кв. „Средна кула“ и кв. „ДЗС“. За ремонт на уличното осветление само по бул. „България“, бул “Христо Ботев“, бул. „Тутракан“ са подменени общо 235 бр. лампи;
 • Участие  в  търг за отдаване под наем на станция за замерване и контрол на въздуха от гр.Белене. Престои уточняване на площадката за разполагане на територията на гр.Русе от МОСВ; 
 • Санкциониране на фирмата, която събира от съдовете битовите отпадъци на територията на гр.Русе, за неизпълнение на договора;
 • Създадена бе временна  организация за транспортното обслужване на населението от Червена вода, Семерджиево, Ново село, Хотанца, Ново село, ДЗС и Образцов чифлик във връзка с ремонтните дейности и затваряне за движение на всякакъв вид МПС по  пътя Русе –Кубрат  заради ремонта на моста над ЖП прелеза до Образцов Чифлик;
 • Поддръжка на общинската извънградска пътна мрежа чрез резитба на короните на крайпътни дървета с цел осигуряване свободното преминаване на голямо габаритни транспортни средства в участъка с. Ястребово – с. Семерджиево, както и участъци в гр.Мартен.

 

РЕСОР „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ“:

 • На 16 и 17 февруари 2021 г. се проведе официалната церемония по връчване на грамоти на децата с изявени дарби за 2020 година. Отличени бяха 9 ученици с едногодишни стипендии и 124 с еднократно финансово подпомагане;
 • Безплатни психологически консултации на разкрития горещ телефон към Община Русе 082/ 506 680;
 • Участие на децата от Детска вокална група „Приста джуниър“ и Вокална група „Приста“ към Общински младежки дом Русе в онлайн етапа на VII Национален конкурс за млади изпълнители на  популярна песен „Песенна палитра“, гр. Карлово. Получени награди: 

                     I място – ВГ „Приста“;

                     II място – ДВГ „Приста джуниър“;

                     II място – Квартет „Приста“.

 • Подготовка за честването на 143-та годишнина от освобождението на гр. Русе на 20 февруари от 11 ч. в Пантеона на възрожденците;
 • Проведоха се работни срещи с двете най-големите издателства в страната. Обсъдени бяха въпроси за осигуряване на учебници и учебни помагала в училищата и детските градини ,както и бъдеща съвместна дейност;
 • Участие в постоянните комисии на Общински съвет – Русе във връзка с приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за финансово подпомагане на русенски спортни клубове и спортни дейности в Община Русе.

 

РЕСОР „ИКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО“:

 • Учреди се Сдружение „Дунавски дигитален иновационен хъб“, чрез което ще се насърчава, подпомага и развива бизнес средата, процесите на дигитална трансформация и дигитализация на публичния и частния сектор. Участници в Сдружението са Русенски университет „Ангел Кънчев“, Община Русе, Сдружение „Асоциация на дунавските общини – Дунав“, Българо-румънската търговско-промишлена палата, Бизнес иновационен център „Инобридж“, Русенска търговско-индустриална камара, фирма „Мусала Софт“, фирма „Сирма Ей Ай“.

 

РЕСОР „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“:

 • През текущата седмица Община Русе сключи нов договор за изработка и доставка на капаци за кошчета за отпадъци, предвидени за пешеходната зона на Кея. Във връзка с установените дефекти в доставените от Изпълнителя кошчета за отпадъци бе отправено искане до него за ремонт или подмяна на съществуващите поради появили се несъответствия, възпрепятстващи употребата им. След отказ на Изпълнителя да изпълни задълженията си по гаранционните условия на срока са предприети всички мерки за възлагане корекцията на съществуващите кошчета така, че те да бъдат лесни за употреба и да съответстват на предвиденото им приложение. Разходите за това ще бъдат изцяло за сметка на Изпълнителя на обекта и ще бъдат финансирани от задържаните средства по гаранцията;
 • Във връзка с множеството установени аварии на „Топлофикация Русе“, които не са възстановени в срок, бе проведена среща с ръководството на дружеството. Даден е срок до 26 февруари 2021 г. да бъдат възстановени всички стари аварии, след което, при неизпълнение,  дружеството ще бъде санкционирано. Това се отнася за всички експлоатационни дружества с установени аварии. За последната седмица в бързи темпове бяха възстановени 8 аварии от „Топлофикация Русе“. Малкият брой се дължи на невъзможност за работа при ниски температури;
 • Отстраняват се аварии в отоплителните инсталации на Детска ясла № 9 и на административната сграда на Община Русе, намираща се на ул. „Черно море“, както и ВиК авария в Дом „Милосърдие“;
 • Подготвени са заданията и спецификациите за следните обществени поръчки от капиталовата програма на Община Русе:

За обект: Скейт парк, ситуиран в поземлен имот на ул. „Независимост“ 1а;

За обект: Изграждане на осветление по главен път I-2 Русе – Разград до кръстовище за гр. Кубрат и кв. Средна кула, гр. Русе;

За обект: Изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 г. на общински терен, разположен на запад от бл. 213 в жк „Чародейка ЮГ“;

За обект: Благоустрояване на бл. „Енергетик“ 1 и „Енергетик“ 2, в т.ч. изграждане на паркинг.

 • В процес на подготовка са и техническите спецификации за проектиране на:

Обект: Реставрация и консервация на Паметника на свободата;

Обект: Ремонт фасади и покрив на общинска сграда на ул. „Цариброд“ № 3 /отдел „Култура“/.

 • През периода служителите на отдел „Строителен контрол“ са извършили проверки по сигнали на граждани. В резултат е изготвена 1 заповед за премахване на незаконен строеж и е с акт е установено незаконното строителство на още един обект;
 • Издадели са 7 Разрешения за строеж. Одобрени са 10 бр. подробни устройствени планове.

виж всички >

Абонирайте се за нашия бюлетин
https://www.livechatalternative.com/