Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултата
Номер: 2019-065

Публикувано на: 27.12.2019 г. | 16:13:10 ч.

Сключване на застраховки за нуждите на Община Русе и бюджетните и звена

Процедура: събиране на оферти с обява


Номер: 2019-064

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

Изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционни проекти, на обекти общинска собственост по обособени позиции

Процедура: договаряне без предварително обявление


Номер: 2019-063

Публикувано на: 08.01.2020 г. | 11:50:28 ч.

Доставка на нови автомобили за нуждите на Община Русе и второстепенни разпоредители по обособени позиции:

Процедура: открита процедураНомер: 2019-061

Публикувано на: 27.09.2019 г. | 09:54:20 ч.

Прилагане на енергиен мениджмънт в сгради общинска собственост

Процедура: събиране на оферти с обяваНомер: 2019-059

Публикувано на: 24.09.2019 г. | 09:59:35 ч.

Доставка на горива за нуждите на Община Русе по три обособени позиции

Процедура: договаряне без предварително обявление
Номер: 2019-055

Публикувано на: 04.09.2019 г. | 08:35:25 ч.

Упражняване на авторски надзор за обект „Обновяване на 20 детски площадки на територията на гр. Русе”

Процедура: договаряне без предварително обявление
https://www.livechatalternative.com/