Пропускане до съдържанието на страницата

Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултата
Номер: 2019-065

Публикувано на: 27.12.2019 г. | 16:13:10 ч.

Сключване на застраховки за нуждите на Община Русе и бюджетните и звена

Процедура: събиране на оферти с обява


Номер: 2019-064

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

Изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционни проекти, на обекти общинска собственост по обособени позиции

Процедура: договаряне без предварително обявление


Номер: 2019-063

Публикувано на: 08.01.2020 г. | 11:50:28 ч.

Доставка на нови автомобили за нуждите на Община Русе и второстепенни разпоредители по обособени позиции:

Процедура: открита процедураНомер: 2019-061

Публикувано на: 27.09.2019 г. | 09:54:20 ч.

Прилагане на енергиен мениджмънт в сгради общинска собственост

Процедура: събиране на оферти с обяваНомер: 2019-059

Публикувано на: 24.09.2019 г. | 09:59:35 ч.

Доставка на горива за нуждите на Община Русе по три обособени позиции

Процедура: договаряне без предварително обявление
Номер: 2019-055

Публикувано на: 04.09.2019 г. | 08:35:25 ч.

Упражняване на авторски надзор за обект „Обновяване на 20 детски площадки на територията на гр. Русе”

Процедура: договаряне без предварително обявление
Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/