Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г.

Намерени 152 резултата

Номер: 2016-015

Публикувано на: 25.02.2016 г. | 15:29:26 ч.

Ремонтно-възстановителни работи по общински пътища на Община Русе

Процедура: публична покана


Номер: 2016-006

Публикувано на: 09.02.2016 г. | 10:17:49 ч.

Строителен надзор съгл.чл.168 от ЗУТ в изпълнение на проект: „Кризисен център на територията на Община Русе за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак и предоставяне на услуги в него“

Процедура: публична покана

Oбект: Преустройство и промяна предназначението на втори етаж от съществуваща сграда с идентификатор 63427.8.693.3 на бивше училище „Стефан Караджа“ в „Кризисен център за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак“ и външен асансьор –У


Номер: 2016-005

Публикувано на: 25.01.2016 г. | 16:21:39 ч.

Охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на обекти на Община Русе

Процедура: публична покана


Номер: 2016-004

Публикувано на: 25.01.2016 г. | 15:09:38 ч.

Изработване на информационни материали по 5 обособени позиции

Процедура: публична покана

Предмет на обществената поръчка: Изработване на информационни материали по 5 обособени позиции: 1.Обособена позиция 1: Изработване…


Номер: 2016-003

Публикувано на: 20.01.2016 г. | 14:20:41 ч.

Организиране на фестивали, изложби и други мероприятия по укрепване на културната интеграция и идентичността на представителите на ромската общност по проект Интегриран подход на Община Русе за интегриране на роми и други уязвими групи на територията на о

Процедура: публична покана

Предмет на поръчката е: Организиране на фестивали, изложби и други мероприятия по укрепване на културната интеграция…
https://www.livechatalternative.com/