Пропускане до съдържанието на страницата

Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г.

Намерени 152 резултата

Номер: 2015-017

Публикувано на: 06.03.2015 г. | 11:14:47 ч.

Популяризиране на Проект „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год. в Община Русе”

Процедура: публична покана


Номер: 2015-012

Публикувано на: 23.02.2015 г. | 13:13:25 ч.

„Доставка на канцеларски материали” по проект BG06-243

Процедура: публична покана


Номер: 2015-011

Публикувано на: 18.02.2015 г. | 10:50:03 ч.

„Логистична услуга във връзка с пътувания” в изпълнение на Договор №Д03-533/24.09.2014г. за безвъзмездна финансова помощ за проект №BG06-243.

Процедура: открита процедура

Предметът на обществената поръчка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия…


Номер: 2015-010

Публикувано на: 13.02.2015 г. | 14:51:25 ч.

Публична покана с обект: Доставка на готова храна и адаптирани млека

Процедура: публична покана

Договор: BG051PO001-5.2.15-0005-С0001 Проект: „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год. в Община Русе” Бенефициент: Община Русе Договор BG051PO001-5.2.12-0015-C0001 Проект: „Нашите деца са нашата отговорност-разкриване на компл


Номер: 2015-009

Публикувано на: 13.02.2015 г. | 13:52:51 ч.

1. Изграждане на обект: „Благоустрояване на жилищен блок „Вида” в ж. к. „Възраждане”, гр. Русе” ; 2. Инженеринг на обект: „Благоустрояване на междублоково пространство, бл. 305 в ж. к. „Чародейка

Процедура: публична покана

1. Изграждане на обект: „Благоустрояване на жилищен блок „Вида” в ж. к. „Възраждане”, гр. Русе”. 2. Инженеринг на обект: „Благоустрояване на междублоково пространство, бл. 305 в ж. к. „Чародейка“, гр. Русе”.Номер: 2015-007

Публикувано на: 09.02.2015 г. | 11:46:01 ч.

„Изработка, монтаж/демонтаж на 10 бр. еднотипни сглобяеми павилиона за търговска дейност“

Процедура: публична поканаНомер: 2015-005

Публикувано на: 30.01.2015 г. | 11:01:04 ч.

Ремонтно-възстановителни работи по общински пътища на Община Русе

Процедура: публична покана


Номер: 2015-004

Публикувано на: 29.01.2015 г. | 14:59:14 ч.

Извършване на услуги по дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на Община Русе

Процедура: открита процедураБанер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производстваПиц Русе

https://www.livechatalternative.com/