Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г.

Намерени 152 резултата

Номер: 2015-017

Публикувано на: 06.03.2015 г. | 11:14:47 ч.

Популяризиране на Проект „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год. в Община Русе”

Процедура: публична покана


Номер: 2015-012

Публикувано на: 23.02.2015 г. | 13:13:25 ч.

„Доставка на канцеларски материали” по проект BG06-243

Процедура: публична покана


Номер: 2015-011

Публикувано на: 18.02.2015 г. | 10:50:03 ч.

„Логистична услуга във връзка с пътувания” в изпълнение на Договор №Д03-533/24.09.2014г. за безвъзмездна финансова помощ за проект №BG06-243.

Процедура: открита процедура

Предметът на обществената поръчка е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия…


Номер: 2015-010

Публикувано на: 13.02.2015 г. | 14:51:25 ч.

Публична покана с обект: Доставка на готова храна и адаптирани млека

Процедура: публична покана

Договор: BG051PO001-5.2.15-0005-С0001 Проект: „Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 год. в Община Русе” Бенефициент: Община Русе Договор BG051PO001-5.2.12-0015-C0001 Проект: „Нашите деца са нашата отговорност-разкриване на компл


Номер: 2015-009

Публикувано на: 13.02.2015 г. | 13:52:51 ч.

1. Изграждане на обект: „Благоустрояване на жилищен блок „Вида” в ж. к. „Възраждане”, гр. Русе” ; 2. Инженеринг на обект: „Благоустрояване на междублоково пространство, бл. 305 в ж. к. „Чародейка

Процедура: публична покана

1. Изграждане на обект: „Благоустрояване на жилищен блок „Вида” в ж. к. „Възраждане”, гр. Русе”. 2. Инженеринг на обект: „Благоустрояване на междублоково пространство, бл. 305 в ж. к. „Чародейка“, гр. Русе”.Номер: 2015-007

Публикувано на: 09.02.2015 г. | 11:46:01 ч.

„Изработка, монтаж/демонтаж на 10 бр. еднотипни сглобяеми павилиона за търговска дейност“

Процедура: публична поканаНомер: 2015-005

Публикувано на: 30.01.2015 г. | 11:01:04 ч.

Ремонтно-възстановителни работи по общински пътища на Община Русе

Процедура: публична покана


Номер: 2015-004

Публикувано на: 29.01.2015 г. | 14:59:14 ч.

Извършване на услуги по дезинсекция, дезакаризация и дератизация на територията на Община Русе

Процедура: открита процедураhttps://www.livechatalternative.com/