Пропускане до съдържанието на страницата

Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултата

Номер: 2017-002

Публикувано на: 20.01.2017 г. | 09:27:03 ч.

„ДОСТАВКА НА ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ“ в рамките на Бюджетна линия „Техническа помощ за Община Русе – Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“, финансирана по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съгласно подписан Договор за пр

Процедура: открита процедура

„ДОСТАВКА НА ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ“в рамките на Бюджетна линия „Техническа помощ за Община Русе – Бенефициент…


Номер: 2017-001

Публикувано на: 11.01.2017 г. | 13:43:06 ч.

Изработка, дизайн и печат (препечат) на информационни материали, отпечатани върху хартия (с и без допълнителна обработка)

Процедура: договаряне без предварително обявление


Номер: 2016-001

Публикувано на: 28.12.2016 г. | 09:59:46 ч.

„Изготвяне на общинска програма за опазване на околната среда”

Процедура: събиране на оферти с обява
Номер: 2016-098

Публикувано на: 20.12.2016 г. | 13:38:38 ч.

Сключване на застраховки за нуждите на Община гр. Русе и бюджетните и звена: Застраховка ЖИВОТ

Процедура: покана до определени лица


Номер: 2016-097

Публикувано на: 07.12.2016 г. | 17:18:27 ч.

Обособена позиция І: Извършване на профилактични прегледи на спортуващи деца и ученици от Община Русе и разкриване на медицински кабинети в Спортен комплекс

Процедура: събиране на оферти с обява

Обособена позиция І: Извършване на профилактични прегледи на спортуващи деца и ученици от Община Русе и разкриване на медицински кабинети в Спортен комплекс "Локомотив", Спортен комплекс "Дунав" и Спортен комплекс "Ялта", с цел извършване на медицинско оси


Номер: 2016-096

Публикувано на: 06.12.2016 г. | 13:26:10 ч.

Доставка на хранителни продукти за ДСП, ДСХ, СПОТ, Детска ясла с. Ново село, ДМК, проект

Процедура: открита процедура


Номер: 2016-095

Публикувано на: 02.12.2016 г. | 09:14:30 ч.

Доставка и монтаж на пожароизвестителна сигнализация ДСХ Възраждане, гр. Русе

Процедура: събиране на оферти с обява


Номер: 2016-094

Публикувано на: 01.12.2016 г. | 14:24:47 ч.

Изработка и доставка на мебели за нуждите на Община Русе и второстепени разпоредители по обособени позиции

Процедура: публично състезание


Номер: 2016-093

Публикувано на: 30.11.2016 г. | 09:39:15 ч.

Прилагане на енергиен мениджмънт в сгради общинска собственост

Процедура: събиране на оферти с обяваНомер: 2016-091

Публикувано на: 24.11.2016 г. | 15:10:12 ч.

Сключване на застраховки за нуждите на Община гр. Русе и бюджетните и звена

Процедура: събиране на оферти с обява
Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/