Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултата

Номер: 2019-006

Публикувано на: 11.02.2019 г. | 13:29:04 ч.

Печат и изработване на задължителни елементи на категорийна символика, съгласно чл. 132, ал.1 от Закона за туризма

Процедура: открита процедураНомер: 2019-004

Публикувано на: 31.01.2019 г. | 11:02:51 ч.

Текущи ремонти на обекти, собственост на Община Русе по обособени позиции

Процедура: публично състезание

Номер: 2018-092

Публикувано на: 31.12.2018 г. | 09:19:31 ч.

'Поддръжка на машини и съоръжения в Домашен социален патронаж, Домове за стари хора, Детски ясли, Детска млечна кухня и ОП

Процедура: събиране на оферти с обява

Номер: 2018-088

Публикувано на: 05.12.2018 г. | 11:30:07 ч.

Упражняване на авторски надзор за обект „Ремонт на сградата и околното пространство на Пантеон на възрожденците, гр. Русе“

Процедура: договаряне без предварително обявление


Номер: 2018-087

Публикувано на: 03.12.2018 г. | 15:05:07 ч.

Доставка и монтаж на LED екран

Процедура: събиране на оферти с обява

https://www.livechatalternative.com/