Пропускане до съдържанието на страницата

Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултата

Номер: 2019-006

Публикувано на: 11.02.2019 г. | 13:29:04 ч.

Печат и изработване на задължителни елементи на категорийна символика, съгласно чл. 132, ал.1 от Закона за туризма

Процедура: открита процедураНомер: 2019-004

Публикувано на: 31.01.2019 г. | 11:02:51 ч.

Текущи ремонти на обекти, собственост на Община Русе по обособени позиции

Процедура: публично състезание

Номер: 2018-092

Публикувано на: 31.12.2018 г. | 09:19:31 ч.

'Поддръжка на машини и съоръжения в Домашен социален патронаж, Домове за стари хора, Детски ясли, Детска млечна кухня и ОП

Процедура: събиране на оферти с обява

Номер: 2018-088

Публикувано на: 05.12.2018 г. | 11:30:07 ч.

Упражняване на авторски надзор за обект „Ремонт на сградата и околното пространство на Пантеон на възрожденците, гр. Русе“

Процедура: договаряне без предварително обявление


Номер: 2018-087

Публикувано на: 03.12.2018 г. | 15:05:07 ч.

Доставка и монтаж на LED екран

Процедура: събиране на оферти с обява

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/