Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултата


Номер: 2018-052

Публикувано на: 03.08.2018 г. | 09:49:59 ч.

Доставка чрез наем, монтаж, техническа поддръжка и демонтаж на външна мобилна ледена пързалка в гр. Русе

Процедура: събиране на оферти с обява
Номер: 2018-049

Публикувано на: 04.07.2018 г. | 14:47:54 ч.

Доставка и монтаж на коледна украса в централна градска част на град Русе по 7 /седем/ локации

Процедура: публично състезание


Номер: 2018-040

Публикувано на: 14.05.2018 г. | 16:33:34 ч.

Изработка, монтаж/демонтаж на 8 бр. еднотипни сглобяеми павилиона за търговска дейност

Процедура: събиране на оферти с обяваhttps://www.livechatalternative.com/