Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г.

Намерени 152 резултата
Номер: 2015-030

Публикувано на: 23.04.2015 г. | 14:14:26 ч.

Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при изпълнение на „инженеринг за обновяване за енергийна ефектив

Процедура: публична покана

Предмет на обществената поръчка е: Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството…


Номер: 2015-029

Публикувано на: 23.04.2015 г. | 13:30:09 ч.

Избор на предприятие за предоставяне на съобщителни услуги чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Община Русе и на всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически

Процедура: публична покана

Офертите трябва да бъдат получени до 17:00 часа на 07.05.2015 г. в Община Русе, пл. “Свобода” № 6, Информационен център, гише “Обществени поръчки, търговия…
Номер: 2015-025

Публикувано на: 02.04.2015 г. | 11:14:33 ч.

„Доставка на машина за раздробяване на дървесина за нуждите на ОП

Процедура: публична поканаНомер: 2015-028

Публикувано на: 17.04.2015 г. | 09:22:09 ч.

Доставка на адаптирани млека за деца от 0 до 1 год. за ЦНСТ, ЗМБ, ДЦДУ

Процедура: публична покана


Номер: 2015-023

Публикувано на: 26.03.2015 г. | 09:00:24 ч.

Организация и провеждане на Единадесето туристическо изложение

Процедура: публична покана

Организация и провеждане на Единадесето туристическо изложение "Уикенд Туризъм" и Осми Фестивал на туристическите забавления и анимации гр. Русе, 13- 15 май 2015 г.
Номер: 2015-019

Публикувано на: 11.03.2015 г. | 11:07:11 ч.

Доставка на адаптирани млека за деца от 0 до 1 год. за ЦНСТ, ЗМБ, ДЦДУ

Процедура: публична поканаhttps://www.livechatalternative.com/