Пропускане до съдържанието на страницата

Инвестиционно проектиране

 1. Искане за предоставяне на копия от документи и планове
 2. Искане за издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж (УРИ 2063)
 3. Заявление за одобряване/съгласуване на инвестиционен проект (УРИ 2023)
 4. Искане за издаване на разрешение/одобряване на схема за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности (УРИ 1989)
 5. Искане за регистрация на строеж четвърта категория (УРИ 2062)
 6. Искане за регистрация на строеж пета категория (УРИ 2062)
 7. Искане за издаване на удостоверение за търпимост (УРИ 2084)
 8. Искане за издаване на виза за проектиране (УРИ 2083)
 9. Заявление за одобряване/съгласуване/ на проект и издаване на разрешение за строеж (УРИ 2054)
 10. Заявление за издаване на разрешение за строеж (УРИ 2112)
 11. Заявление за вписване на адрес на имот
 12. Заявление за издаване на удостоверение за идентичност на адрес (УРИ 2018)
 13. Заявление за предаване на екзекутиви
 14. Заявление за вписване на адрес на нова сграда

Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Life Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/