Пропускане до съдържанието на страницата

Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултата

Номер: 2017-032

Публикувано на: 05.06.2017 г. | 15:32:06 ч.

Упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР:Многофамилна жилищна сграда в гр. Русе, ул. „Алеко Константинов“ № 12, бл. „Люляк“

Процедура: договаряне без предварително обявлениеНомер: 2017-030

Публикувано на: 31.05.2017 г. | 14:22:04 ч.

Изграждане на трансформаторен пост в ПИ 63427.2.5687-крайбрежна ивица на гр. Русе

Процедура: събиране на оферти с обява


Номер: 2017-029

Публикувано на: 25.05.2017 г. | 13:34:10 ч.

Доставка на храна за кучета и котки в Общински приют за безстопанствени животни

Процедура: открита процедура


Номер: 2017-028

Публикувано на: 12.05.2017 г. | 10:24:36 ч.

Упражняване на строителен надзор на обекти общинска собственост по обособени позиции

Процедура: открита процедура
Номер: 2017-025

Публикувано на: 09.05.2017 г. | 09:04:26 ч.

Доставка на кошчета за дребни битови отпадъци

Процедура: публично състезание


Номер: 2017-024

Публикувано на: 05.05.2017 г. | 10:01:29 ч.

Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали при изпълнение на СМР за по обособени позиции

Процедура: открита процедура

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикува
Номер: 2017-021

Публикувано на: 25.04.2017 г. | 13:43:51 ч.

Доставка на съдове и прибори за хранене за еднократна употреба за ДСП, СПОТ и ДМК – гр. Русе

Процедура: публично състезание


Номер: 2017-020

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

Изготвяне на инвестиционен технически проект за обекти общинска собственост по обособени позиции

Процедура: открита процедура
Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/