Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г.

Намерени 152 резултата

Номер: 2015-079

Публикувано на: 30.09.2015 г. | 14:37:19 ч.

„Отпечатване на албум” по проект BG06-243 „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе”

Процедура: открита процедура

„Отпечатване на албум” по проект BG06-243 „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез…
Номер: 2015-074

Публикувано на: 15.09.2015 г. | 09:35:58 ч.

Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Процедура: открита процедура

Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на следните сгради по обособени позиции: ОбосНомер: 2015-075

Публикувано на: 15.09.2015 г. | 14:32:58 ч.

Пране, избелване, гладене и дезинфекция на спално бельо, лично бельо и дрехи на детски ясли, работно облекло, одеяла, завеси

Процедура: публична покана

Пране, избелване, гладене и дезинфекция на спално бельо, лично бельо и дрехи…


Номер: 2015-067

Публикувано на: 02.09.2015 г. | 10:55:23 ч.

Изготвяне на инвестиционен проект за обект: Изграждане на Музей на река Дунав, гр. Русе

Процедура: публична покана


Номер: 2015-066

Публикувано на: 31.08.2015 г. | 16:22:42 ч.

Изготвяне на проучване на трафика – автомобилния и воден транспорт по две обособени позиции

Процедура: публична покана

„Изготвяне на проучване на трафика – автомобилния и воден транспорт по две обособени позиции“. Обособена позиция 1 - „Изготвяне на проучване на автомобилния транспорт за нуждите на модернизиране чрез рехабилитация на бул. „Липник” от кръговото кръстовище
Номер: 2015-063

Публикувано на: 21.08.2015 г. | 16:03:17 ч.

Обновяване и изграждане на детски площадки на територията на Община Русе

Процедура: открита процедура


https://www.livechatalternative.com/