Пропускане до съдържанието на страницата

Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултата

Номер: 2016-058

Публикувано на: 28.07.2016 г. | 10:48:50 ч.

Изработване на Подробен устройствен план-План за застрояване по две обособени позиции

Процедура: събиране на оферти с обява

Предмет на поръчката: Изработване на Подробен устройствен план-План за застрояване по обособени позиции: Обособена позиция 1: Западен…Номер: 2016-052

Публикувано на: 05.07.2016 г. | 11:11:50 ч.

Доставка на автомобили нови и втора употреба за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители по обособени позиции

Процедура: публично състезание

Доставка на автомобили нови и втора употреба за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители по обособени позиции: • Обособена позиция 1: Самосвал - втора употреба - 1 брой • Обособена позиция 2: Самосвал - втора употреба - 1 брой • ОбосНомер: 2016-050

Публикувано на: 21.06.2016 г. | 09:30:38 ч.

Доставка на постелен и домакински инвентар и електроуреди по обособени позиции

Процедура: събиране на оферти с обява

„Доставка на постелен и домакински инвентар и електроуреди, по следните обособени позиции: 1.1. Обособена позиция 1: Доставка на постелен и домакински инвентар за нуждите на Проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на роми и другите уязвим


Номер: 2016-049

Публикувано на: 16.06.2016 г. | 09:42:31 ч.

Изграждане на осветление на територията на гр. Русе

Процедура: събиране на оферти с обява


Номер: 2016-048

Публикувано на: 13.06.2016 г. | 10:48:36 ч.

Изработка, монтаж/демонтаж на 8 броя еднотипни сглобяеми павилиона за търговска дейност

Процедура: събиране на оферти с обява


Номер: 2016-047

Публикувано на: 16.05.2016 г. | 16:09:11 ч.

Ремонт на сградата на АГ „Гео Милев“, гр.Русе /проект

Процедура: събиране на оферти с обява


Номер: 2016-039

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

„Събиране на битови отпадъци, в т.число разделно събрани битови биоразградими отпадъци, на територията на 13 населени места, с.о. ДЗС, кварталите: „Средна Кула“, „Долапите“ и „Образцов Чифлик“ на територията на община Русе

Процедура: открита процедура

„Събиране на битови отпадъци, в т.число разделно събрани битови биоразградими отпадъци, на територията на 13 населени места, с.о. ДЗС, кварталите: „Средна Кула“, „Долапите“ и „Образцов Чифлик“ на територията на община Русе и транспортирането им до съоръже
Банер - Интегрирана система за градски транспорт Банер - Реконструиране и рехабилитация на пешеходната зона Банер - Ремонт на пет общински учебни заведенияБанер - Наука и образование за интелигентен растеж

Преброяване 2021 година Съвет за електронни медии Областен информационен център Аз и градът

Българо-швейцарска програма за сътрудничество Програма енергийна ефективност Balanced European Conservation Approach Реки на времето

Ремонт, прилагане на мерки за енергийна ефективност Изграждане на социални жилища Innterreg Life

Организация за управление на дунавски туристически район Външни аварийни планове на предприятията с опасни производства Пиц Русе Пиц Русе

https://www.livechatalternative.com/