Обществени поръчки-профил на купувача след 14.04.2016 г.

Намерени 315 резултата

Номер: 2016-058

Публикувано на: 28.07.2016 г. | 10:48:50 ч.

Изработване на Подробен устройствен план-План за застрояване по две обособени позиции

Процедура: събиране на оферти с обява

Предмет на поръчката: Изработване на Подробен устройствен план-План за застрояване по обособени позиции: Обособена позиция 1: Западен…Номер: 2016-052

Публикувано на: 05.07.2016 г. | 11:11:50 ч.

Доставка на автомобили нови и втора употреба за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители по обособени позиции

Процедура: публично състезание

Доставка на автомобили нови и втора употреба за нуждите на Община Русе и нейните второстепенни разпоредители по обособени позиции: • Обособена позиция 1: Самосвал - втора употреба - 1 брой • Обособена позиция 2: Самосвал - втора употреба - 1 брой • ОбосНомер: 2016-050

Публикувано на: 21.06.2016 г. | 09:30:38 ч.

Доставка на постелен и домакински инвентар и електроуреди по обособени позиции

Процедура: събиране на оферти с обява

„Доставка на постелен и домакински инвентар и електроуреди, по следните обособени позиции: 1.1. Обособена позиция 1: Доставка на постелен и домакински инвентар за нуждите на Проект „Интегриран подход на Община Русе за интеграция на роми и другите уязвим


Номер: 2016-049

Публикувано на: 16.06.2016 г. | 09:42:31 ч.

Изграждане на осветление на територията на гр. Русе

Процедура: събиране на оферти с обява


Номер: 2016-048

Публикувано на: 13.06.2016 г. | 10:48:36 ч.

Изработка, монтаж/демонтаж на 8 броя еднотипни сглобяеми павилиона за търговска дейност

Процедура: събиране на оферти с обява


Номер: 2016-047

Публикувано на: 16.05.2016 г. | 16:09:11 ч.

Ремонт на сградата на АГ „Гео Милев“, гр.Русе /проект

Процедура: събиране на оферти с обява


Номер: 2016-039

Публикувано на: 16.12.2019 г. | 11:51:22 ч.

„Събиране на битови отпадъци, в т.число разделно събрани битови биоразградими отпадъци, на територията на 13 населени места, с.о. ДЗС, кварталите: „Средна Кула“, „Долапите“ и „Образцов Чифлик“ на територията на община Русе

Процедура: открита процедура

„Събиране на битови отпадъци, в т.число разделно събрани битови биоразградими отпадъци, на територията на 13 населени места, с.о. ДЗС, кварталите: „Средна Кула“, „Долапите“ и „Образцов Чифлик“ на територията на община Русе и транспортирането им до съоръже
https://www.livechatalternative.com/