Обществени поръчки-профил на купувача след 01.10.2014 г.

Намерени 152 резултата


Номер: 2015-095

Публикувано на: 02.12.2015 г. | 16:14:57 ч.

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Русе по обособени позиции

Процедура: открита процедура

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Русе по обособени позиции: …Номер: 2015-092

Публикувано на: 13.11.2015 г. | 15:07:00 ч.

Изпълнение на строително - монтажни работи (СМР), във връзка с реализация на Проект „Интегриран подход на Община Русе за интегриране на роми и другите уязвими групи на територията на общини в област Русе“

Процедура: открита процедура

Изпълнение на строително - монтажни работи (СМР), във връзка с реализация на Проект „Интегриран подход на Община Русе за интегриране на роми и другите уязвими групи на територията на общини в област Русе“, финансиран по Българо-швейцарска програма за подкр
Номер: 2015-089

Публикувано на: 11.11.2015 г. | 13:56:33 ч.

Сключване на застраховки за нуждите на Община гр. Русе и бюджетните и звена

Процедура: публична покана

I. Позиция: Сключване на застраховки за нуждите на Община гр. Русе и бюджетните и звена: 1. Застраховка автомобили - гражданска отговорност и автокаско /ПРИЛОЖЕНИЕ 1/ 2. Групова застраховка ЗЛОПОЛУКА на 238/двеста тридесет и осем/


Номер: 2015-088

Публикувано на: 10.11.2015 г. | 09:32:38 ч.

Избор на изпълнител по Договор с гарантиран резултат за изпълнение и техническа поддръжка на енергоспестяващи мерки

Процедура: открита процедура

„Избор на изпълнител по Договор с гарантиран резултат за изпълнение и техническа поддръжка на енергоспестяващи мерки на следните обекти собственост на Община…


Номер: 2015-086

Публикувано на: 16.10.2015 г. | 14:11:00 ч.

Прилагане на енергиен мениджмънт в сгради общинска собственост

Процедура: публична покана


Номер: 2015-085

Публикувано на: 14.10.2015 г. | 16:56:35 ч.

Доставка на офис столове за нуждите на Община Русе и второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица

Процедура: публична покана

Срокът за получаване на оферти е до 17:00 часа на 23.10.2015г. Отварянето на офертите на участниците ще се проведе на 26.10.2015 г. от 14:00 ч. в Община Русе, пл. Свобода…Номер: 2015-083

Публикувано на: 12.10.2015 г. | 10:46:00 ч.

Сключване на застраховки за нуждите на Община гр. Русе и бюджетните й звена

Процедура: публична покана


Номер: 2015-082

Публикувано на: 08.10.2015 г. | 15:09:06 ч.

Печат на информационни и рекламни материали за нуждите на Община Русе и всички нейни подразделения, второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни възложители по ЗОП

Процедура: открита процедура

Печат на информационни и рекламни материали за нуждите на Община Русе и всички нейни подразделения, второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни…Номер: 2015-080

Публикувано на: 01.10.2015 г. | 16:20:02 ч.

Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Русе по обособени позиции.

Процедура: открита процедура

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Русе по обособени позиции: 1.   Доставка на канцеларски…


https://www.livechatalternative.com/